ביום שלישי י"א אדר 20/2/24 יתקיים בישיבת אור דוד בשעה 15:00 תיקון היסוד ו-50 עוונות של ימי השובבי"ם עם פדיון התעניות ע"י צדקה.

בכל שנה מתקיים בישיבת אור דוד תיקון היסוד, זהו יום תפילה ותענית שבו כל אחד מקבל על עצמו (ביום הקודם) תענית ובצהרי היום עושים תיקונים גדולים ונשגבים לתיקון עוונות ובפרט תיקון היסוד שהוא שורש לכל הצרות והבעיות שיש לאדם בחייו, וידוע שע''י תיקונים אלו תלויים כל ענייני החיים, פרנסה, בריאות, זוגיות והצלחה בכל בתחומים.

התיקון יתקיים בישיבת אור דוד בבית המדרש בקומה רביעית ביום שלישי 6/2/24 בשעה 15:00 בהשתתפות המקובלים הגאונים הגה''צ ראש המוסדות הרב דניאל זר שליט''א, המקובל הרב ראובן מועלם שליט''א. כולם מוזמנים להגיע לתיקון (על מנת להיות בצום צריך לקבל בתפילת מנחה של יום שני תענית כמו שכתוב בסידורים בסוף תפילת העמידה).

הדבר החשוב ביותר ביום זה הוא פדיון התענית, האריז"ל הקדוש כתב כמה תעניות צריך להתענות עבור כל עבירה ועבירה, וכיון ואנחנו לא יכולים להתענות כל כך הרבה תעניות אנו פודים את התענית שהתעננו יום אחד בכסף, וככה יום התענית מכפר לנו כאילו התעננו סך כל הימים שאנחנו צריכים להתענות.

עבור תיקון היסוד היה צריך להתענות פ"ד (84) תעניות בחמישה אופנים, סה"כ זהו 420 תעניות. וכיון ואין אנו מתענים אלא יום אחד אנחנו פודים בס"כ 200ש"ח את התענית ומעלה עלינו כאילו התעננו 420 תעניות.

ועבור תיקון היסוד ו-50 עוונות היה צריך להתענות מאות תעניות ואנו פודים את התענית בסך 260ש"ח בלבד ומעלה עלינו כאילו התעננו את כל התעניות!

ניתן לתרום כאן את התענית ביום התיקון, וגם מי שאיננו מתענה או לא יכול להגיע לתיקון יכול לתרום סכום זה ויעלה לו תיקון גדול ליסוד (אם יכול להתענות ביום זה לפחות חצי יום).

תשלום עבור פדיון תעניות

שדות המסומנות ב* הינם חובה

עבור מי התיקון