קמחא דפסחא
בכל שנה הרב דניאל זר מחלק למעלה מ-1,500 משפחות 'קמחא דפסחא' - כסף לחג הפסח. כל משפחה מקבלת כ-500ש"ח עזרה לקניות לחג, לא בתלושים ולא באוכל אלא כסף מזומן בלבד!
השולחן ערוך פותח את הלכות פסח בהלכה זו: נוהגים לתת קמח לעניים שגם הם יוכלו לקיים את מצוות החג. והיום המצווה המהודרת ביותר לתת למשפחות הללו כסף מזומן שיוכלו לקנות צרכי החג.

וכתב הזוהר הקדוש: "סוד ההצלחה של האדם כל השנה תלוי בצדקה שהוא נותן לעניים לחג הפסח, שחודש ניסן הוא ראש החודשים וכמה שאדם נותן צדקה בחודש זה בפרט לקמחא דפסחא משפיע לו הצלחה לכל השנה.
ומי שיכול לעזור ולא עוזר בשמיים מקפידים עליו ומידת הדין מתוחה עליו, שהרי הוא יושב בביתו בליל הסדר ושולחנו ערוך ולעניים אין אפילו בשר או יין לחג."

כיצד נגיע לליל הסדר אם אנו יודעים שיש אנשים שאין להם... כל אחד כשהוא יושב בביתו וכל טוב על שולחנו יחשוב שיש אנשים שאפילו יין ומצות אין ביכולם לקנות וכל שכן בשר או עוף לא עולה על שולחנם.
*מצווה לתרום מכספי מעשר.
*ניתן לתרום עד 12 תשלומים.

100% צדקה למשפחות נזקקות!

בואו נעשה להם שמח בחג! ובזכות שאנו משמחים את העניים הקב"ה ישמח אותנו בכל הישועות שאנו צריכים ברוחניות ובגשמיות, אמן!


תשלום מאוטבח באתרים בין לאומיים

פרטי התורם

שדות המסומנות ב* הינם חובה

פרטי התרומה