בליל ל"ג בעומר, ישבו עשרות אברכים בישיבת אור דוד וילמדו מאמרים נשגבים בזוהר הקדוש, בסיום הלימוד יפתחו בתפילה מיוחדת על כל תורם ותורם לכל הישועות בזכות רבי שמעון בר יוחאי ואח"כ יפנו לסעודת מצווה הנקראת ח"י רוטל.

צריכים ברכה? מחכים לישועה? כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו!

גם לכם יש את הזכות הגדולה - להחזיק אברך שילמד את הזוהר הקדוש להצלחתכם ויתפלל עליכם בלילה הקדוש ל"ג בעומר!!!

עלות אחזקת אברך עם סעודת המצווה היא ₪260 - ניתן להקדיש את הלימוד והתפילה להצלחה, לרפואה, לזרע של קיימא או לעילוי נשמת יקירכם וזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן עליכם!

*ניתן לתרום כל סכום שהוא עבור שם אחד לברכה


תשלום מאוטבח באתרים בין לאומיים

פרטי התורם

שדות המסומנות ב* הינם חובה

פרטי התרומה