קריאת תהילים

psalms
9779
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
24
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
יט
כ
כא
כב
כג
כד
כה
כו
כז
כח
כט
ל
לב
לד
לו
לח
מ
מא
מב
מג
מד
מה
מו
מז
מח
מט
נ
נא
נב
נג
נד
נה
נו
נז
נח
נט
ס
סא
סב
סג
סה
סז
סט
ע
עג
עד
עו
עז
עח
עט
פ
פא
פב
פה
פז
פט
צ
צא
צב
צג
צד
צה
צו
צז
צח
צט
ק
קא
קב
קג
קה
קז
קח
קט
קי
קיא
קיב
קיג
קיד
קטו
קיז
קיח
קיט 2
קיט 5
קכ
קכא
קכב
קכג
קכד
קכה
קכו
קכז
קכח
קכט
קל
קלא
קלב
קלג
קלד
קלה
קלז
קלט
קמ
קמא
קמב
קמג
קמד
קמה
קמו
קמז
קמח
קמט
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • סימה בת פרוין איריס
  ברכה לפרנסה בשפע
 • סימה בת פרוין איריס
  ברכה לשלום בית
 • מיכל מברך/ת את לכל בני משפחתי בת יקוט
  ברכה להצלחה
 • אבא מברך/ת את יוסף חיים בן ברכה ענת
  ברכה לחזרה בתשובה
 • יואב בן אסתר
  ברכה לפרנסה בשפע
 • בתיה בת ברכה ענת
  ברכה להצלחה
 • אמא מברך/ת את רפאל בן ברכה ענת
  ברכה לזיווג הגון
 • מאשה שלימה מברך/ת את יהודית אודי אייכל בת מאשה שלימה
  ברכה לשלום בית
 • מאשה שלימה מברך/ת את צבי חי בן ישי בן מאשה שלימה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • מאשה שלימה מברך/ת את שי בן ישי בן מאשה שלימה
  ברכה לרפואה שלמה
 • סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
  ברכה לזרע של קיימא
 • סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
  ברכה לשלום בית
 • יניב בן תמר
  ברכה לרפואה שלמה
 • יניב מברך/ת את הרב גיא בן תמר
  ברכה לרפואה שלמה
 • יניב מברך/ת את תמר בת גורגיה
  ברכה לרפואה שלמה
 • יניב מברך/ת את ליאל מיכאל בן דנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • סימה בת פרוין איריס
  ברכה לזיווג הגון
 • לעילוי נשמת
  אמבר פנינה בת חתונג'אן
 • סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
  ברכה לשלום בית
 • סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
  ברכה להצלחה
 • סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
  ברכה לחזרה בתשובה
 • סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
  ברכה לזיווג הגון
 • סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לעילוי נשמת
  אמבר פנינה בת חתונג'אן
 • לעילוי נשמת
  פנחס בן ג'אן ג'אן
 • לעילוי נשמת
  אלגרה שמחה בת רבקה
 • לעילוי נשמת
  שמואל בן אורו
 • לעילוי נשמת
  שמואל בן אורו
 • לעילוי נשמת
  נוסרת בת חתונג'אן
 • לעילוי נשמת
  פנחס בן ג'אן ג'אן