עמודים עם התגית: השכמת הבוקר

10 ינואר 2017  |  כותב: הרב רועי גנון
מאיפה למדו חז"ל שצריך להניח תפילין ביד שמאל? מי שעושה ביד אחד ...
15 יוני 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
עד מתי מותר לברך ברכות השחר, האם מותר לברך ברכות השחר בלילה ועוד ...
27 יוני 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
אם הסתפק אם ברך ברכות התורה או לא מה צריך לעשות? על איזה לימוד ...
04 יולי 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
המשך דיני ברכות התורה: האם ברכת "אהבת עולם" פוטרת את ברכות התורה? ...
23 מאי 2016  |  כותב: הרב צחי פודוליאנו
סגולה גדולה נמצאת בידנו לרפואה ובריאות איתנה. היא לברך ברכת אשר ...
28 נובמבר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
האם מותר לתת לעני צדקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש? האם מותר ...
22 פברואר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
דיני קינוח צרכיו, והאם מותר לדבר בבית הכסא? והאם שעוצר את עצמו ...
16 מאי 2017  |  כותב: הרב רועי גנון
טעמים לאמירת בעקידה ושאר ענייני הקורבנות, אם הגיע מאוחר איזה ...
15 פברואר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
האם מותר ללבוש בגד הפוך? מתי מותר ללכת ללא חולצה ואיזה נעל צריך ...
31 ינואר 2017  |  כותב: הרב רועי גנון
מה צריכה להיות אורכה ורוחבה של הרצועה? ומה הדין אם נקרעה הרצועה ...
07 פברואר 2017  |  כותב: הרב דניאל זר
האם צבע הרצועות חייב להיות שחור? ודיני ריבוע התפילין.
28 פברואר 2017  |  כותב: הרב רועי גנון
האם נשים יכולות להניח תפילין אם רוצות? מה הדין אם התפילין נפלו ...
12 ספטמבר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
האם טלית של חמישה כנפות חייבת בציצית? וסדר הטלת הציציות בבגד.
15 פברואר 2017  |  כותב: הרב רועי גנון
האם מותר לטלטל את התפילין בשבת? האם מותר לאכול עם התפילין כאשר ...
21 נובמבר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
מה צריך לכוון כאשר מניח תפילין? מה הדין אם הוציא את תפילין של ...
12 דצמבר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
אם נכנס לבית הכסא האם צריך לחזור ולברך שוב על התפילין? ואם יש ...
13 יולי 2016  |  כותב: הרב דניאל זר
שינה של בוקר לא טובה לאדם, כמה חשוב להתרגל לא לקום מאוחר לבריאותו ...
01 ינואר 2017  |  כותב: פינת הנשים
אמירת מודה אני, נטילת ידיים והנהגת בית הכסא לאישה. האם צריך ליטול ...
17 ינואר 2017  |  כותב: פינת הנשים
האם נשים חייבות בברכת אשר יצר וברכות השחר, האם אישה מברכת ברכת ...
14 נובמבר 2016  |  כותב: הרב רועי גנון
מה הדין אם הוציא את התפילין לפני שהוציא את הטלית? כאשר קורא קריאת ...