הצגת פריטים הקשורים לתגית: תורה - ישיבת אור דוד

קרנה של תורה

השם מצווה מאיתנו לדאוג לכבודה של תורה ולהרים את קרן התורה.
קטגוריה: רבנים אורחים

התורה בראש

עיקר מעיינינו לשים את התורה בראש כל חוצות.
קטגוריה: רבנים אורחים

ישראל נגד יון

מה הייתה המלחמה בזמן חנוכה? והאם עדיין אנו נלחמים נגד יון...
קטגוריה: רבנים אורחים

מסירות נפש לתורה

חשיבות ההקרבה העצמית של כל אחד לקיום התורה שכל המוסר יד לתורה שצרתה התורה מוסרת לו יד בצרתו.
קטגוריה: נקודה למחשבה

הדיבוק שביטל תורה

סיפור מדהים על דיבוק שהתגלגל ומתייסר על זה שביטל תורה בחייו, ואם כך על אדם אחד כל שכן על ביטול תורה של רבים...
קטגוריה: נקודה למחשבה

חג שבועות ותלמוד תורה

הלכות חג השבועות, דינים ומנהגים ביום קדוש זה שהוא כיום דין כמה נגזר על האדם לחדש בתורה. והלכות תלמוד תורה, איך ומתי חייב אדם ללמוד תורה.
קטגוריה: מועדים

תורה לשמה

רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדאי הוא לו.
קטגוריה: פרקי אבות

מעלת התורה

בן בג בג אומר: הפוך בה והפך בה והגי בה, דכלא בה. ובה תחזי, סיב ובלי בה, ומינה לא תזוז, שאין לך מידה טובה יותר ממנה.
קטגוריה: פרקי אבות

והבדילנו מן התועים

בחנוכה אנו צריכים לזכור אם מי אנחנו, עם היוונים או עם היהודים?
קטגוריה: חגים ומועדים

אורות הרשבי

הילולת רבנו שמעון בר יוחאי שזכה להעמיד אור גדול שזורח עד דורנו.
קטגוריה: הילולת צדיקים
עמוד 43 מתוך 44