הצגת פריטים הקשורים לתגית: תורה - ישיבת אור דוד

חיים רוחניים

בן תורה חי חיים אחרים לגמרי, החיים שלו הם חיים רוחניים שלא נתפסים באדם שלא לומד תורה.
קטגוריה: שיחת השבוע

חמשת תלמידי רבי יוחנן בן זכאי

חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכוהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפה יהושע בן חנניה אשרי יולדתו יוסי הכוהן חסיד שמעון בן נתנאל ירא חטא אלעזר בן ערך מעיין המתגבר.
קטגוריה: פרקי אבות

תלמידי חכמים

כמה חשוב החיבור לתלמידי חכמים שעל ידם אדם זוכה להדבק בבורא העולם.
קטגוריה: שבט מוסר

אדם כי ימות באהל התורה

אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו בתוך אהלה של תורה.
קטגוריה: שיחת השבוע

אל תחזיק טובה לעצמך

רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי הוא היה אומר אם עשית תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת.
קטגוריה: פרקי אבות

הילולת דוד המלך

הילולת דוד המלך, נלמד כמה צריך להתאמץ בעבודת השם ובלימוד התורה מאדוננו דוד המלך.
קטגוריה: הילולת צדיקים

הכנה לקבלת התורה

ימי ספירת העומר הם הימים המסוגלים להכנה לקראת חג מתן תורה.
קטגוריה: שיחת השבוע

יש לי הכל ואין לי כלום

אם אדם לא לומד תורה הוא מרגיש ריקנות איומה אף שיש לו כסף וזהב לרוב.
קטגוריה: דברי הרב

הדרדרות הנוער הישראלי

כתבה מרתקת בעיתון ידיעות אחרונות המראה כמות אדירה של הדרדרות הנוער הישראלי באלימות ובסמים. מדוע?
קטגוריה: דברי הרב

איני גר אלא במקום תורה

כל אדם אפילו יביאו לו כל כסף וזהב שבעולם לא יגור אלא במקום תורה.
קטגוריה: השפעת החברה
עמוד 34 מתוך 40