הצגת פריטים הקשורים לתגית: קבלה - ישיבת אור דוד

כוחות על טבעיים

בהמשך לנושא הכישופים הרצאה זו עוסקת בכוחות על טבעיים והאם יש כוחות לבבות למיניהם?
קטגוריה: מיסטיקה וקבלה

כישופים

סדרת הרצאות חדשה בנושא מיסטיקה, הסדרה פותחת בהרצאה בנושא הכישופים.
קטגוריה: מיסטיקה וקבלה

צלם של עכבר

לפי רוב העבירות של האדם נחסר ממנו צלם האדם שבו עד שהוא יכול לקבל צלם של חיה או שרץ.
קטגוריה: קדושת האדם

השפע שבברכה

חשיבות הברכות וכמה שפע כל אדם יכול להוריד לעצמו על ידי ברכה בכוונה.
קטגוריה: נקודה למחשבה

הדיבוק שביטל תורה

סיפור מדהים על דיבוק שהתגלגל ומתייסר על זה שביטל תורה בחייו, ואם כך על אדם אחד כל שכן על ביטול תורה של רבים...
קטגוריה: נקודה למחשבה

יסורי הרשעים

כמה סובלים הרשעים יסורים בעולם הבא עוד לפני הגיהנום אשר צריכים להתגלגל בגילגולים ובכף הקלע.
קטגוריה: שבט מוסר

פרשת ויחי - סוד הנשמה

מהי הנשמע ואיך היא מורכבת, עניין גדול ונורא שביאר האור החיים הקדוש מהי הנשמה...

בצלם התהלך איש

אדם שלא שומר עצמו אין לו צלם של אדם והוא כמו חיה שמהלכת ברחוב ללא שמירה.
קטגוריה: קדושת האדם

מעלת המוסר

פתיחה לסדרת מעלת המוסר והביקורת - כמה חשוב לאדם לחיות עם ביקורת בונה.
קטגוריה: מעלת המוסר

כוכב שבתאי חושך ואפילה

מדוע כוכב שבתאי מסמל את השבת? אדם שלא שומר שבת נמצא תחת חושך ואפילה!
קטגוריה: שבת קודש
עמוד 3 מתוך 4