הצגת פריטים הקשורים לתגית: מוסר - ישיבת אור דוד

לקבל חיים

על ידי אמונה זוכים לקבל חיים, חיים אמתיים הם רק חיים של בטחון ואמונה בבורא.
קטגוריה: רבנים אורחים

עבד השם אמיתי

אנו צריכים להקרות עבדי השם, שכל מהותנו ומחשבותנו להתבטל לקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: שיחת השבוע

על מה בכה רבי ישמעאל

סדרת הרצאות חדשה על מעלת התפילין, כמה היו בוכים גדולים על מנת שיוכלו לזכות להניח תפילין.
קטגוריה: מעלת התפילין

לחיות על קידוש השם

היום אנו צריכים לדעת לחיות על קידוש השם במסירות נפש וכל פעולה שאנו עושים מקדשים את השם בעולם.
קטגוריה: רבנים אורחים

מקום לטעויות

אבטליון אומר חכמים היזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום המים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל.
קטגוריה: פרקי אבות

תפסיק להיות חצי חצי

סיפור מצמרר הנותן לנו מוסר השכל כמה צריך ללכת עם הקדוש ברוך הוא באש ובמים.
קטגוריה: דברי הרב

אל תתוודע לרשות

שמעיה ואבטליון קיבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנוא את הרבנות ואל תתוודע לרשות.
קטגוריה: פרקי אבות

דוגמא אישית

כל אדם צריך להיות זהיר במעשיו כיון ואדם הוא דוגמא אישית לכל הסובבים אותו.
קטגוריה: שיחת השבוע

עומק הדין

כמה עומק הדין של הבורא, שאין הקדוש ברוך הוא מוותר על שום עבירה אפילו הקלה שבקלות.
קטגוריה: יהדות

יעקב ועשו

מיהו יעקב ומה הוא סימל? התורה מלמדת אותנו שבכל אחד יש מלחמת יעקב השואף לעולם הבא ועשו השואף לעולם הזה.
קטגוריה: יהדות
עמוד 28 מתוך 32