הצגת פריטים הקשורים לתגית: מוסר - ישיבת אור דוד

פרשת לך לך - הסביבה משפיעה האדם

כמה יש לנו ללמוד מפרשת השבוע את הזהירות בהשפעת הסביבה שהיא הרס וחורבן לבנייתו של אדם ובערכו הפנימי, ומוטל עלינו להבין את החשיבות בכך.
קטגוריה: שיחת השבוע

מי הגיבור האמיתי

היצר הרע הוא המחשל האמיתי לגדל אותנו ולרומם אותנו ורק מי שמתגבר עליו הוא הגיבור האמיתי.
קטגוריה: יהדות

עוצמת מעשים קטנים

אנו בסייעתא דשמיא מבינים את חובתנו בעולם הזה ומשקיעים בקיום המצוות ומעשים טובים, אבל הרבה פעמים אנו לא מבינים את העוצמה של כל מעשה ואפילו הקטן ביותר כמה שכרו גדול ונשגב בשמים.
קטגוריה: שיחת השבוע

התורה מתוקה מדבש

אומרים חז"ל התורה מתוקה מדבש ונופת צופים, כמה מתיקות יש בתורה ומעלות גדולות בה להוציא את כל הדברים הרעים מן האדם ולהפוך אותם למעשים טובים.
קטגוריה: שיחת השבוע

אל תהיו שיכורים

בימים הנוראים אנו צריכים לזכור לנצל כל רגע ורגע לתורה ומצוות ולא לפספס את קדושת הימים האלו.
קטגוריה: ימים נוראים

עצות לקיום המצוות

עצות לקיום המצוות, מעלת נתינת צדקה וכמה עצומה ביותר. ומה המצווה הגדולה בקיום נתינת הצדקה בסתר?
קטגוריה: שבט מוסר

מתנות שמים

הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל יום ויום מתנות גדולות ישנם מהמתנות המצילות את חיינו. אבל האדם הרבה פעמים מפרש את זה חלק מן הטבע ואין זו שום השגחתו של בורא עולם, אלא ברור שזה אמור לקרות.
קטגוריה: שיחת השבוע

המבול של הקיץ

הדרשה הפותחת של סדרת ההרצאות קדושת האדם, כמה צריך להשמר בקיץ מפני המבול של הפריצות בחוץ.
קטגוריה: קדושת האדם

דין בלא דין

כל מהלך חיי העולם הזה אין הקב"ה נותן לאדם עונש אלא אם כן ראוי הוא לכך ואין הקב"ה נותן דין לאדם בלא שראוי לקבל את הדין
קטגוריה: שבט מוסר

הריחוק מאבא

כמה מוטל עלינו להיות מחוברים וקרובים לבורא עולם, שהריחוק ממנו מחליא את הנשמה של האדם, ואין דבר שיכול לטהר את הנשמה כמו להיות מחוברים לבורא עולם.
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 13 מתוך 30