הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

בכיוון הפוך

אדם ההולך בכיוון התורה הוא הולך ישר, ומי שהולך לא בדרך התורה הרי שהוא הולך כל חייו בכיוון ההפוך.
קטגוריה: עוצמת התורה

המלחמה בדור האחרון

בדור האחרון יצר הרע ילחם בכולם דרך העיניים, אבל מי שיסתכל ויתבונן וישמור על עיניו יזכה להיות שלם.
קטגוריה: דברי הרב

שאני רעב כל העולם מת

הרצאה חזקה בסדרת עוצמת התורה, כמה אנו צריכים להתחבר לתורה עד שכל ענייני העולם הזה לא יהיו מעניינים אותנו.
קטגוריה: עוצמת התורה

טובת התפילה

אדם שלא מתפלל, אף אם משמים רוצים לתת לו משהו, לא יתנו לו עד שהוא לא יבקש.
קטגוריה: דברי הרב

מתיקות התורה הקדושה

התורה הקדושה מכילה בתוכה עריבות ומתיקות שאין לשער, כל אדם שלומד קצת תורה נמשך אל הערבות המיוחדת שבה.
קטגוריה: עוצמת התורה

והיה כעץ שתול

אדם שהולך בדרך התורה הוא כמו עץ שתול ויציב שאין דבר בעולם שיכול להזיז אותו ימין או שמאל.
קטגוריה: עוצמת התורה

לא בשמים היא

כל אדם באשר הוא יכול ללמוד תורה ולהגיע לדרגות גבוהות ולהיות תלמיד חכם אמיתי.
קטגוריה: עוצמת התורה

קירוב הלבבות

חובת האדם להנהיג את עצמו בקירוב הלבבות עם משפחתו וחבריו, להיות אדם פנימי הבנוי מדברים קטנים אלו של דרך ארץ.
קטגוריה: שיחת השבוע

ישימך אלהים כאפרים וכמנשה

הילולת רבנו יעקב אבוחצירא והרמב"ם, מעלת הצדיקים ואיך זכו להגיע לגדולה שלהם.
קטגוריה: הילולת צדיקים

כי הם חיינו ואורך ימינו

התורה הקדושה היא סיבת חיינו ובזכותה אנו זוכים לאריכות ימים ושנים לעסוק בה יומם ולילה.
קטגוריה: עוצמת התורה
עמוד 43 מתוך 51