הצגת פריטים הקשורים לתגית: השגחה - ישיבת אור דוד

החריצות שקר והגזירה אמת

כל אחד חייב לדעת בבטחון ובאמונה שהוא מושגח מאת הבורא וכל מה שיעשה זה השתדלות בלבד אך מה שבאמת יהיה זה גזרה מאת הבורא.
קטגוריה: יהדות

שליחים של השם

כל העולם כולו הם שליחיו של הבורא לעשות בבני האדם את גזרותיו אם לטוב ואם לרע.
קטגוריה: דברי הרב

כל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו

הקדוש ברוך הוא עושה הכל בדין ובצדק וכל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו.
קטגוריה: דברי הרב

הכל בשביל ישראל

כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם אינו עושה אלא בשביל ישראל.
קטגוריה: דברי הרב

בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו

כמה חמור חילול שבת, ואף שאין היום בית דין ואין מי שיעניש בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו להעניש או לתת שכר.
קטגוריה: שבת קודש

עולם בתכלית הדקדוק

הסבר מדהים איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם ברואיו כחוט השערה.
קטגוריה: דברי הרב

מקרה - רק מהשם

צריך לדעת שכל מקרה בעולם הוא רק מהשם ובהשגחה מהבורא שרוצה לעורר אותנו אליו.
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 10 מתוך 10