הצגת פריטים הקשורים לתגית: השגחה - ישיבת אור דוד

מתחת לעץ החרוב

כמה חסד אפשר לעשות בעולם הזה אפילו אם אנשים שאיננו מכירים. והקב"ה מחזיר לאדם לפי טובתו שעשה עם הבריות.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

הנהג החטוף

מצוות ברית מילה כל כך גדולה ומרוממת שמשפיעה שפע גדול של סייעתא דשמיא וברכה, לכל העוסקים בה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

חילול השם בקוברניצה

מידה בסיסית בעבודת האדם היא להבין שהכל מה' יתברך וכל מה שנגרם לנו בעולם הזה היינו מה' יתברך ששולח לנו ע"י שליחיו.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

הקצב והרופא

ליהודי הכי פשוט יש עולם הבא ויש מצוות ואסור לוותר או לזלזל בזכויות של שום יהודי.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

שכר ברכת המזון

סיפור מרתק המראה לנו עד כמה הקב"ה דואג לפרנס בכבוד את מי שמקפיד על ברכת המזון.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

דמעות של שבת

כמה חשוב מאוד לדאוג לא לפגוש בזולת אפילו בלי שימת לב, שיכול לעשות פגיעה בליבו של האדם לתמיד
קטגוריה: סיפורים מהחיים

כן ירבה וכן יפרוץ

שאדם יש לו יראת שמים הקב"ה איתו, וכל מה שיעשה הקב"ה יתן לו חן ויעזור לו אף שהמציאות מראה אחרת.
קטגוריה: יראת שמים

פרשת וישב - יוסף הצדיק

בפרשת השבוע אנו נפגשים עם יוסף הצדיק סמל הטהרה והקדושה שממנו אנו יכולים ללמוד לכל מהלך חיינו בקדשותו של האדם

הכל רצון השם

כל מה שהקב"ה עושה בעולם זה רצון השם ולכן האדם צריך לשמוח בכל מה שעובר עליו כי כך רצה הקב"ה.
קטגוריה: דברי הרב

אפקט האבן והשלולית

כשאנחנו זורקים את האבן לשלולית גם שהיא נעלמה מאתנו, היא משאירה רושם למרחקים. כך האדם שמוסר נפש ושומר על עצמו בקדושה גם שאיננו רואים את התוצאה, היא משאירה רושם למרחקים.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
עמוד 7 מתוך 10