הצגת פריטים הקשורים לתגית: השגחה - ישיבת אור דוד

כל נקמה בזמנה

כמה צריכים להיזהר בנקימה ונטירה שאין אנו יודעים את דרכו של בורא עולם ואם אדם עשה לנו נזק או פגיעה צריכים אנו למחול בלב שלם.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

לילה אחד של אושר

הקדוש ברוך הוא איננו מקפח שכרה של אף בריה עלי אדמות. היה זה בעבורו לילה אחד של אושר, אבל הפעם האושר הגדול של נפתלי.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

צוקר למד לקח

סיפור מרגש על תפילה במניין שגררה אחריה עוד ועוד מצוות שאין ערוך למתן שכרן.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

ליל הסדר בתוך הקבר

הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים ודנים אותם לכף חובה. אבל אנחנו לא יודעים כמה טובת לב יש בהם ושאפילו לבסוף הם אלו שיצילו את חיינו.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

מה רשום בפנקס

הרבה פעמים אנחנו דואגים לאנשים ברוחניות אבל לפעמים אנו שוכחים שאנשים צריכים את העזרה דוקא בגשמיות.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

מתחת לעץ החרוב

כמה חסד אפשר לעשות בעולם הזה אפילו אם אנשים שאיננו מכירים. והקב"ה מחזיר לאדם לפי טובתו שעשה עם הבריות.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

הנהג החטוף

מצוות ברית מילה כל כך גדולה ומרוממת שמשפיעה שפע גדול של סייעתא דשמיא וברכה, לכל העוסקים בה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

חילול השם בקוברניצה

מידה בסיסית בעבודת האדם היא להבין שהכל מה' יתברך וכל מה שנגרם לנו בעולם הזה היינו מה' יתברך ששולח לנו ע"י שליחיו.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

הקצב והרופא

ליהודי הכי פשוט יש עולם הבא ויש מצוות ואסור לוותר או לזלזל בזכויות של שום יהודי.
קטגוריה: סיפורי צדיקים

שכר ברכת המזון

סיפור מרתק המראה לנו עד כמה הקב"ה דואג לפרנס בכבוד את מי שמקפיד על ברכת המזון.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
עמוד 7 מתוך 10