הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

הלכות תפילין

הלכות תפילין של יד ושל ראש, מיקום התפילין וברכותיהם
קטגוריה: השכמת הבוקר

הלכות ציצית חלק ב

המשך הלכות ציצית, ברכה וטלית מושאלת ושאר דינים בטלית.
קטגוריה: השכמת הבוקר

הלכות ציצית

פתיחה להלכות ציצית, סוגי ציצית וקשירה לשמה, דיני הטלית והציציות.
קטגוריה: השכמת הבוקר

נטילת ידיים וכוונות

דיני נטילת ידיים בהמשך היום, שנה ובית הכסא, והלכות כוונת הברכות
קטגוריה: השכמת הבוקר

נטילת ידיים שחרית

דיני נטילת ידיים של שחרית להעביר רוח רעה שעל הידיים.
קטגוריה: השכמת הבוקר

השכמת הבוקר

פתיחת הלכות על סדר השולחן ערוך הפותח בהלכות השכמת הבוקר
קטגוריה: השכמת הבוקר

קבלת שבת

דיני קבלת שבת, קריאת שיר השירים ופרק במה מדליקין. מתי קוראים ומה הסדר ומתי לא קוראים.
קטגוריה: תפילות שבת

תפילת מנחה

תחילת הלכות תפילות שבת, דיני מנחה בערב שבת, מתי מקבלים שבת ומתי אפשר להתפלל מנחה של ערב שבת.
קטגוריה: תפילות שבת

הלכות הדלקת נרות ג

סיום הלכות הדלקת נרות: דיני הנרות בשבת, והלכות שביתת כלים בשבת.
קטגוריה: ערב שבת

הלכות הדלקת נרות המשך

המשך דיני הדלקת נרות, זמן ההדלקה ומתי מברכים על הנרות לפני ההדלקה או אחרי?
קטגוריה: ערב שבת
עמוד 83 מתוך 85