הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

לדבר בלשון רכה והלכות תפילין

כמה אנחנו צריכים להבין את המשמעות של חז"ל "לשון הרכה תשבר גרם" שבכך אנחנו נותנים כח לאדם ומרוממים אותו, אבל כשאין אנו מדברים כך אנחנו רק גורמים לאדם להתרחק.
קטגוריה: בהלכה ובאגדה

סעודת שחרית של שבת

הלכות סעודת שבת, כיצד מקדשים על היין בשבת שחרית, ומה עושה מי שאין לו יין לקדש?
קטגוריה: הלכות שבת

כיצד מתנהגים בבית העלמין

תשובה על השאלה: כיצד צריכים להתנהג ליד בית קברות, ומתי צריכים לעלות לבית קברות. ומה מעלתם לעלות לקבר.
קטגוריה: אבלות

גניבה וגזילה חלק ד

המשך הלכות גניבה וגזילה, האם מותר לקנות מגוי חפצים שהוא מציע למכירה, האם קטן פחות מבר מצווה חייב להשיב גזילה?

גניבה וגזילה חלק ג

המשך הלכות גניבה וגזילה, האם מותר לשמוע שירים שהורידו מהאינטרנט, האם מותר לגנוב שוה פרוטה ועוד.

ייחוד שאשתו נמצאת בעיר

מה הדין לגבר להתייחד עם אישה שבזמן הזה אשתו נמצאת בעיר, האם יש לכך היתר שהוא יכול להתייחד עמה או שאין בכך היתר וזה איסור ייחוד. ועוד כמה פרטי דינים אלו.
קטגוריה: הלכה למעשה

לפורר אוכל לבעלי חיים

האם מותר בשבת לפורר אוכל לבעלי חיים ועופות או שיש בכך איסור של מלאכת טוחן. ומה הדין לחתוך את האוכל לחתיכות קטנות כדי שהחיה תוכל לאכול.
קטגוריה: מלאכות שבת

טועה בתפילות שבת

מה עושה מי שהתפלל תפילת חול בשבת? וכיצד עושים תפילת תשלומים בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת

גניבה וגזילה חלק ב

המשך הלכות גניבה וגזילה, באילו אופנים עוד יש צד של גזל שצריך לחשוש בחיי היום יום.

להשתמש עם סלייסר בשבת

האם מותר להשתמש עם מכשיר הסלייסר בשבת, כשמסובבים את הידית הלהבים חותכים את הסלט, או שיש בכך איסור מלאכת טוחן. ומה הדין אם לא עושים הרבה סיבובים ובכך הסלט קצת גס.
קטגוריה: מלאכות שבת
עמוד 2 מתוך 98