למה אומרים 'ברוך שלא עשני אישה'?

Guest
כבוד הרב שלום,
אומרים שמעמד האישה גבוה ביהדות והיא בעלת מעלות רבות אז למה בברכות השחר קוראים ״ברוך שלא עשני אישה״ ?

Re: למה אומרים 'ברוך שלא עשני אישה'?

הרב רועי בנימין
לפני 9 שנים
נכון שלכאורה הברכה הזו נראית כזלזול באישה אך ההפך הוא הנכון.
הגבר מברך לפי סדר הדברים:
ברוך שלא עשני גוי - שפטור מכל המצוות.
ברוך שלא עשני עבד - שחייב קצת מצוות.
ברוך שלא עשני אישה - שחייבת בכל המצוות חוץ ממצוות עשה שהזמן גורם (כמו תפילין, ארבעת המינים וכו')
אבל האישה היא פטורה ממצוות אלו וכן מלימוד תורה כי היא מושלמת ומתוקנת יותר מהגבר. ויש לה קרבה לקב"ה יותר מהגבר גם ללא המצוות האלה, ואילו הגבר צריך את המצוות ואת לימוד התורה על מנת להתקרב לקב"ה.
ולכן היא אומרת 'ברוך שעשני כרצונו' - שהיא לא צריכה את זה כי היא מתוקנת יותר מהגבר.
רק שהגבר מודה שלא עשני אישה כיוון והוא שייך במצוות עשה שהזמן גורם ובלימוד תורה.
בברכה.

Re: למה אומרים 'ברוך שלא עשני אישה'?

הרב רועי בנימין
לפני 9 שנים
נכון שלכאורה הברכה הזו נראית כזלזול באישה אך ההפך הוא הנכון.
הגבר מברך לפי סדר הדברים:
ברוך שלא עשני גוי - שפטור מכל המצוות.
ברוך שלא עשני עבד - שחייב קצת מצוות.
ברוך שלא עשני אישה - שחייבת בכל המצוות חוץ ממצוות עשה שהזמן גורם (כמו תפילין, ארבעת המינים וכו')
אבל האישה היא פטורה ממצוות אלו וכן מלימוד תורה כי היא מושלמת ומתוקנת יותר מהגבר. ויש לה קרבה לקב"ה יותר מהגבר גם ללא המצוות האלה, ואילו הגבר צריך את המצוות ואת לימוד התורה על מנת להתקרב לקב"ה.
ולכן היא אומרת 'ברוך שעשני כרצונו' - שהיא לא צריכה את זה כי היא מתוקנת יותר מהגבר.
רק שהגבר מודה שלא עשני אישה כיוון והוא שייך במצוות עשה שהזמן גורם ובלימוד תורה.
בברכה.
שאלה זאת עדיין לא נענתה