חסוי מברך/ת את הדר,בריאות,אושר,הצלחה. בת לאה
ברכה לפרנסה בשפע
נתנאל בן סילביה
ברכה להצלחה
נתנאל מברך/ת את יהלי מרים בת אביה
ברכה לרפואה שלמה
נתנאל מברך/ת את אימרי בן אביה
ברכה לרפואה שלמה
נתנאל מברך/ת את שי-לי בת אביה
ברכה לרפואה שלמה
נתנאל מברך/ת את אביה בת אפרת
ברכה לרפואה שלמה
נתנאל בן סילביה
ברכה לפרנסה בשפע
נתנאל בן סילביה
ברכה לרפואה שלמה
נתנאל בן סילביה
ברכה לשלום בית
נתנאל בן סילביה
ברכה לשמירת חיילי צה"ל