מרים מברך/ת את ֵבת שבע בת שרה חיה,
ברכה לרפואה שלמה
מאיר מברך/ת את שירז בת אסתר
ברכה לחזרה בתשובה
מאיר מברך/ת את נאור בן אסתר
ברכה לחזרה בתשובה
מאיר מברך/ת את סימה בת פרחה
ברכה לרפואה שלמה
עדנה מברך/ת את עפרה גאולה הרצל בן חווה הצלחה בכל
ברכה לרפואה שלמה
עדנה מברך/ת את הרצל-בריאות מזל ונחת בן חווה הצלחה בכל
ברכה להצלחה
עדנה מברך/ת את אייל - שיצליח לרדת במשקל בן עדנה-הצלחה בכל
ברכה להצלחה
עדנה מברך/ת את ניב ונועה בן חווה הצלחה בכל
ברכה לשלום בית
עדנה מברך/ת את הדר ספיר שני שרה בן חווה הצלחה בכל
ברכה לזרע של קיימא
עדנה מברך/ת את נפתלי ניב-כל הישועות בן חווה הצלחה בכל
ברכה לפרנסה בשפע