לעילוי נשמת
שרון בן מזל
מאיר בן יוהנה מרגו
ברכה להצלחה
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה
לעילוי נשמת
נוסרת בת חתונג'אן
לעילוי נשמת
פנחס בן ג'אן ג'אן
רון מברך/ת את עידו בן אורלי
ברכה להצלחה
לעילוי נשמת
אמבר פנינה בת חתונג'אן
רון מברך/ת את עידו בן אורלי
ברכה להצלחה
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה