בת אלה מברך/ת את מרים רוזנבלט בת התיה
ברכה לרפואה שלמה
לעילוי נשמת
שמואל בן אורו
בת אלה מברך/ת את דניאל ריי סברלו בת בת אלה
ברכה לרפואה שלמה
סימה בת פרוין איריס
ברכה לפרנסה בשפע
לעילוי נשמת
אמבר פנינה בת חתונג'אן
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה
ליאור גורי מברך/ת את ניצה גורי בת רחל לוי
ברכה לרפואה שלמה
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה