הילה מברך/ת את סימה בת מירים
ברכה לרפואה שלמה
הילה מברך/ת את דני בן הלה
ברכה לרפואה שלמה
אלונה מברך/ת את יוסף בן ברטה (בחמל)
ברכה להצלחה
הילה מברך/ת את סימה בת מירים
ברכה לרפואה שלמה
נדב בן עשור מברך/ת את משה גני בן אסתר
ברכה לרפואה שלמה
חגית אביטל בת פאני
ברכה לזיווג הגון
דנה מברך/ת את תרצה בת מישה
ברכה להצלחה
דנה מברך/ת את תרצה בת מישה
ברכה לרפואה שלמה
יצחק בן זהבה
ברכה לרפואה שלמה
זהבה בת אסתר
ברכה לרפואה שלמה