נעמה פנינה שלג מברך/ת את שילה רפאל שרביט בן יערית
ברכה לרפואה שלמה
נחמן ונעמי מברך/ת את ציקי שני ליהי ומאור בן ריטה נעמי שני ןחני
ברכה להצלחה
נחמן ונעמי מברך/ת את מיכל בת ידידה
ברכה לרפואה שלמה
נחמן ונעמי מברך/ת את כולם בן *
ברכה לרפואה שלמה
נחמן ונעמי מברך/ת את שני יוחי עדו והנכדים בן נעמי
ברכה לשלום בית
פלוני מברך/ת את יהושע בן שושנה
ברכה לרפואה שלמה
צוריה בן ציונה
ברכה להצלחה
כול הישועות אמן מברך/ת את לסימה שימחה בת רחלי אמן
ברכה לזיווג הגון
אדנה בת בטווטה
ברכה להצלחה
שמחה מברך/ת את יעקב קובי בן סימה
ברכה לרפואה שלמה