נעמה פנינה שלג מברך/ת את שילה רפאל שרביט בן יערית
ברכה לרפואה שלמה
אושר דרעי בן נטלי
ברכה לחזרה בתשובה
מירי מברך/ת את דויד דמין בן רחל רעיה
ברכה להצלחה