אילת מברך/ת את נועה בת רננה
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את מרסל בת זוהרה
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את איילה בת יפה
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את רבקה בת מימי
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את רבקה בת מימי
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את אבשלום בן פאני
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את דין אופק בן אילת אילנה
ברכה לפרנסה בשפע
אילת מברך/ת את יהודה בן עלייה
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את רחל בת אסתר
ברכה לרפואה שלמה
חסוי מברך/ת את רונית בת אסתר לוי
ברכה לרפואה שלמה