לעילוי נשמת
אמבר פנינה בת חתונג'אן
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה
סימה מברך/ת את פרוין איריס בת נוסרת
ברכה לרפואה שלמה
אורית מברך/ת את אלימור בן אורית
ברכה לזיווג הגון
אורית מברך/ת את אלימור בן אורית
ברכה לזיווג הגון
אורית מברך/ת את מיטא בן נאנו
ברכה לרפואה שלמה
דנה מברך/ת את יוסף חן בן מרים
ברכה לרפואה שלמה
סימה מברך/ת את יפית בת דואלת דוריס
ברכה לרפואה שלמה
ל מברך/ת את אליהו בן זוהרה
ברכה לרפואה שלמה