אמנון בן שרה לאה מברך/ת את יוסף חיים בן שרה
ברכה לרפואה שלמה
אמנון בן שרה לאה מברך/ת את יוסף חיים בן שרה
ברכה לרפואה שלמה
אמנון בן שרה לאה מברך/ת את יוסף חיים בן שרה
ברכה לרפואה שלמה
אמנון בן שרה לאה מברך/ת את יוסף חיים בן שרה
ברכה לרפואה שלמה
מאיר בן סימה
ברכה להצלחה
לכל הישועות מברך/ת את הודיה בת סיוון
ברכה לרפואה שלמה
ליאור גורי מברך/ת את יהודית גורי בת סולטנה
ברכה לרפואה שלמה
עלום מברך/ת את יוסף ושושנית יעל בן שושנה ואסתר
ברכה לשלום בית
תמי מברך/ת את רוני בן נינה חוה
ברכה לפרנסה בשפע
יוכי מברך/ת את פנינה בת שרה
ברכה לרפואה שלמה