אילת מברך/ת את נועה בת רננה
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את מרסל בת זוהרה
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את רבקה בת מימי
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את רבקה בת מימי
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את רבקה בת מימי
ברכה לרפואה שלמה
יוכבד מברך/ת את אברהם בן שרה
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את יהודה בן עליה
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את רחל בת אסתר
ברכה לרפואה שלמה
אילת מברך/ת את רחל בת אסתר
ברכה לרפואה שלמה
לעילוי נשמת
שמואל בן בידה