כול הישועות מברך/ת את לעם ישראל אמן בן רחל אימנו
ברכה לשמירת חיילי צה"ל
כול הישועות מברך/ת את לדליה. ולמישפחתה בת דזי
ברכה לרפואה שלמה
כול הישועות מברך/ת את לצדוק יל ומישפחתו בן נגייה
ברכה להצלחה
כול הישועות מברך/ת את לרב יגאל כהן בן שושנה מהין
ברכה לזרע של קיימא
כול הישועות מברך/ת את לרב אדיר עמרוצי בן הרבנית אזלה אמן
ברכה לזרע של קיימא
כול הישועות מברך/ת את לנתנאל בן סימה אמן
ברכה לפרנסה בשפע
כול הישועות מברך/ת את לרחלי בת נזימה
ברכה לרפואה שלמה
כול הישועות מברך/ת את לשלי בת סימה אמן
ברכה לפרנסה בשפע
כול הישועות מברך/ת את לנתנאל בן סימה
ברכה לרפואה שלמה
כול הישועות מברך/ת את לאחייה בן יפה ועופר אמן
ברכה לשחרור מאסר