לעילוי נשמת
אמבר פנינה בת חתונג'אן
לעילוי נשמת
פנחס בן ג'אן ג'אן
לעילוי נשמת
אלגרה שמחה בת רבקה
לעילוי נשמת
שמואל בן אורו
לעילוי נשמת
שמואל בן אורו
לעילוי נשמת
נוסרת בת חתונג'אן
לעילוי נשמת
פנחס בן ג'אן ג'אן
לעילוי נשמת
נוסרת בת חתונג'אן
לעילוי נשמת
נוסרת בת חתונג'אן
לעילוי נשמת
אלגרה שמחה בת רבקה