אור מברך/ת את מזל בת מרים
ברכה לרפואה שלמה
אור מברך/ת את דייזי בת נעימה
ברכה לרפואה שלמה
חסוי מברך/ת את עמוס בן סילביה
ברכה לזיווג הגון
חסוי מברך/ת את דניאל בן רותי אילנה
ברכה לזיווג הגון
יהודה בן יוכבד
ברכה להצלחה
ל מברך/ת את אימרי משה בן מיטל
ברכה לרפואה שלמה
לעילוי נשמת
אבלין בת איידה
ל מברך/ת את מיטל בת סימונה
ברכה לרפואה שלמה
ל מברך/ת את עליזה בת סלטנת
ברכה לרפואה שלמה
ל מברך/ת את אריאל סימונה בת מיטל
ברכה לרפואה שלמה