יהודה מברך/ת את יתיר בן דקל
ברכה להצלחה
חסוי מברך/ת את ליהי יפה בת לני
ברכה לרפואה שלמה
חסוי מברך/ת את דויד בן חווה
ברכה לרפואה שלמה
מאיר בן סימה
ברכה לרפואה שלמה
מאיר מברך/ת את טלייה בת אסתר
ברכה לרפואה שלמה
מאיר מברך/ת את שירז בת אסתר
ברכה לרפואה שלמה
מאיר מברך/ת את נאור בן אסתר
ברכה לרפואה שלמה
מאיר מברך/ת את אסתר בת יפה
ברכה לרפואה שלמה
מאיר מברך/ת את סימה בת פרחה
ברכה לרפואה שלמה
רבקה מברך/ת את שרה בת נג׳יה
ברכה לרפואה שלמה