אורית מברך/ת את אביאל בן אורלי
ברכה לרפואה שלמה
אורית מברך/ת את כל חיילי צ.ה.ל וכוחות הבטחון בן חווה אימנו
ברכה לשמירת חיילי צה"ל
אורית מברך/ת את אלימור בן אורית
ברכה להצלחה
אורית מברך/ת את לחייל שנפצע הלילה מירי כוחותנו בן חווה אימנו
ברכה לרפואה שלמה
אורה שרונה שלי בת שרה אורה
ברכה לפרנסה בשפע
אורה שרונה שלי בת שרה אורה
ברכה לפרנסה בשפע
אמא מברך/ת את אברהם אלברט דורון בן אסתר
ברכה לרפואה שלמה
אמא מברך/ת את אברהם אלברט דורון בן אסתר
ברכה לרפואה שלמה
אמא מברך/ת את אברהם אלברט דורון בן אסתר
ברכה לרפואה שלמה
אמא מברך/ת את אברהם אלברט דורון בן אסתר
ברכה לרפואה שלמה