שושנה מברך/ת את ספיר בת שושנה
ברכה לרפואה שלמה
אלעד זאב מברך/ת את אלעד זאב בן שרה אימנו
ברכה לחזרה בתשובה
לעילוי נשמת
שושנה ומשה זלמן גרינשפן בן שושנה בת שרה ומשה זלמן בן אברה
שרית אביגיל מברך/ת את לכל עם ישראל בן אברהם ושרה
ברכה לחזרה בתשובה
לעילוי נשמת
זאב ישראל בן משה זלמן ושושנה
אלעד זאב בן שרה אימנו
ברכה לרפואה שלמה
שרית אביגיל מברך/ת את אבישג מיקה בת שרית אביגיל
ברכה לרפואה שלמה
שרית אביגיל מברך/ת את אלעד זאב בן שרית אביגיל
ברכה לרפואה שלמה
שרית אביגיל בת שרה אימנו
ברכה לזיווג הגון
רון בן רות
ברכה לרפואה שלמה