לאה בת קרן אביגל חווה
ברכה ללידה קלה
סימון בן סילביה
ברכה לפרנסה בשפע
לעילוי נשמת
רבי דוד יוסף בן סימונה זצוק"ל
יאיר חמיאס מברך/ת את דנה חמיאס בת אילנה
ברכה לפרנסה בשפע
שרית סרח מברך/ת את שירן בת רבקה
ברכה לזיווג הגון
גולן בן רחל
ברכה להצלחה
גולן בן רחל
ברכה להצלחה
גולן בן רחל
ברכה להצלחה
שמעון בן שולה
ברכה לפרנסה בשפע
מלכה מלי כל הישועות אמן מברך/ת את שי וניב מרדכי בן מלכה מלי כל הישועות אמן
ברכה לזיווג הגון