אבא מברך/ת את יוסף חיים בן ברכה ענת
ברכה לחזרה בתשובה
יואב בן אסתר
ברכה לפרנסה בשפע
בתיה בת ברכה ענת
ברכה להצלחה
אמא מברך/ת את רפאל בן ברכה ענת
ברכה לזיווג הגון
מאשה שלימה מברך/ת את יהודית אודי אייכל בת מאשה שלימה
ברכה לשלום בית
מאשה שלימה מברך/ת את צבי חי בן ישי בן מאשה שלימה
ברכה לפרנסה בשפע
מאשה שלימה מברך/ת את שי בן ישי בן מאשה שלימה
ברכה לרפואה שלמה
סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
ברכה לזרע של קיימא
סימה מברך/ת את שמואל שמוליק בן פרוין איריס
ברכה לשלום בית
יניב בן תמר
ברכה לרפואה שלמה