דגנית מברך/ת את דגנית שירה לשמירה והגנה וברכה בת רינה
ברכה להצלחה
דגנית מברך/ת את בנימין שלמה לשמירה והגנה בכל בן ציפורה
ברכה לפרנסה בשפע
דגנית מברך/ת את נועה לשמירה והגנה וכל הישועות בת דגנית שירה
ברכה להצלחה
דגנית מברך/ת את יעל וכל יוצאיי חלציה לשמירה בת אורית
ברכה להצלחה
דגנית מברך/ת את דניאל מאור וכל יוצאיי חלציו בן דגנית שירה
ברכה להצלחה
דגנית מברך/ת את עדן איילה לשמירה והגנה בת דגנית שירה
ברכה לרפואה שלמה
דגנית מברך/ת את אופק אליהו לשמירה והגנה בן דגנית שירה
ברכה לשמירת חיילי צה"ל
ל מברך/ת את רבי עמוס כמוס חיים בן פורטונה
ברכה לרפואה שלמה
ל מברך/ת את חיילי צה"ל והחטופים בן עם ישראל
ברכה לשמירת חיילי צה"ל
לעילוי נשמת
גיבור ישראל רס"ן בר פלח הי"ד בן דליה