alonim-baner

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם יש בגידול תוכי צער בעלי חיים?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
קשה לי לא לשמוע מוזיקה בבין המצרים...
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם צריך עונש מוות בישראל?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל