הנודע ביהודה

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 11 נובמבר 2015
סיפור מדהים על רבי יחזקאל לנדא מחבר ספר הנודע ביהודה, על חוכמתו ותבונתו הרבה.
מסופר על יהודי אחד עשיר שנסע לפראג ביום שישי כדי לקנות סחורות, כך התחיל במסחר עם המוכר הזה ואחר מכן עם המוכר הזה כדי להגיע למחיר הכי שווה, עיכובים ועוד עיכובים עד שכבר הגיע קרוב לשבת ולא היתה לו ברירה רק להישאר כאן בשבת. אבל הבעיה שהיה לו עשר אלף כתרי זהב שסכום זה הון עתק והיכן ישמור אותם למשך כל אותה שבת. אותו יהודי נזכר שיש לו חבר שיש לו הסכמים איתו והוא בטוח יכול לשמור לו את הסכום הגדול הזה.

הגיע אליו לפני כניסת שבת ובעל הבית הכניסו בברכת שלום עליכם ושאל לשלומו. היהודי סיפר לו שהוא נתקע כאן סמוך לשבת ואין לו היכן לשמור את הכסף הרב שיש לו ואשר הוא סומך רק עליו. בעל הבית שמע זאת ולקח את זה ממנו בשמחה "אין בעיה לעשות עם יהודי חסד גדול". והיהודי נתן לו את הסכום עד למוצאי שבת שיפגשו שוב.

הגיע מוצאי שבת היהודי ניגש אליו וביקש את הכסף. בעל הבית לא הבין איזה כסף הוא מדבר. היהודי חשב שהוא צוחק איתו וביקש ממנו שוב את הכסף. אבל בעל הבית התחיל להתעצבן מי מכיר אותך בכלל שאתה מדבר איתי על כסף. היהודי ראה שהוא באמת רציני, עשר אלף כתרי זהב זה עולמות, חזר חזרה ולא ידע מה לעשות עד שנזכר שרבה של פראג היה רבי יחזקאל לנדא בעל ה"נודע ביהודה" שהיה תלמיד חכם ענק, ניגש אליו וסיפר לו את כל הסיפור. הרב שמע וביקש ממנו שיגיע אליו מחר לאחר תפילת שחרית.

הסתיימה תפילת שחרית הרב ניגש אליו וביקש ממנו שישב בחדר הסמוך "חדר המתנה", הדלת תהיה חצי סגורה ואתה תשב בשקט מאחוריה ואני יקרא לאותו אדם שישב וידבר איתי וכשאנחנו נהיה באמצע השיחה אתה תכנס מיד פנימה ותגיד את הטענות שלך. הרב שולח שליח לאותו אדם ומבקש ממנו להגיע, כשהוא שמע זאת לא הבין למה הרב קורא לו וכשנכנס פנימה הרב עשה לו כבוד גדול מה שלומך איך אתה מרגיש, הושיב אותו והתחיל לשוחח איתו שיש אנשים בעיר שהם עניים במצב קשה ואנחנו לא יכולים להעלים עין מהם. אמר לו, כבוד הרב חברים שלי נפלו בעסקים וגם אני העסקים שלי צולעים אין לי את הסכום הזה אלף כתרי זהב. הרב אמר לו אולי חמש מאות אולי שלש מאות, אולי מאה. אבל אותי בעל הבית אומר לו הרב המצב שלי קשה אין לי סכומים כאלו. מיד נכנס אותו יהודי, כשראה אותו בעל הבית אמר לרב, כבוד הרב זה אדם שקרן הוא טוען שאני חייב לו כסף. הרב אמר לו אתה מכיר אותו. אמר לו בעל הבית, פה ושם ממש בקטנה. אמר לו הרב, תן לו כמה כתרי זהב ותשתיק אותו. בעל הבית חשב שהרב לטובתו והסכים. כששמע זאת היהודי אמר לרב אני לא מוכן אני רוצה את כל הסכום שלי. הרב אמר לו, תשלש את הסכום ותן לו אין לך מה לעשות איתו הוא לא יוותר. אבל אותו יהודי לא הסכים אני רוצה את כל הסכום. הרב אמר לאותו בעל הבית חמש מאות כתרי זהב הוא יניח אותו. בעל הבית שמע זאת והסכים כדי שאותו יהודי יניח לו. מיד קם הרב וצעק עליו אתה רמאי, לפני כמה דקות ביקשתי ממך שתיתן לעניים כסף מאה כתרי זהב לא היה לך ועכשיו לאדם שאתה לא מכיר אתה נותן חמש מאות כתרי זהב בכזה קלות ואני רוצה שתיתן לו את כל הכסף.

אותו בעל הבית התחיל לבכות ולהצטער שבאמת הוא לקח ממנו את הכסף והוא חוזר בתשובה.