מטרה טובה

מאת: 
קטגוריה: סיפורים מהחיים
ת. פרסום: 23 דצמבר 2018
סיפור מסעיר בזמן החפץ החיים שממחיש לנו כיצד הקב"ה מכוון את העולם גם אם זה נראה אחרת.
אל רבן של ישראל, החפץ חיים זצ"ל, נכנס רב בקהילה חשובה בישראל, וביכה את מר גורלו. 'בעיר בה אני רב', סיפר בעצב, נמנו וגמרו לרדת לחיי. העלילו עלי עלילה שפילה ובזויה, וכתוצאה מכך אני מושפל, רודפים אותו בכל מקום, ואין מנוחה לכפות רגלי. מה אעשה רבי, כי סגרו עלי מכל הצדדים בעלילה הנוראה שלא היתה ולא נבראה, אך הפכה את חיי לגיהנום עלי אדמות'?
החפץ חיים הקשיב לו בהשתתפות, ואז השיב: 'ישמע נא כבוד הרב. אני יודע שאינך אשם, ואני מבין שרודפים אותך על לא עוול בכפך. אך זכור נא, שאין הקדוש ברוך הוא מביא רעה על יהודי, ובוודאי תכלית אחרת, טובה ומתוקה, יש לכך שרודפים אותך. שמע לי, עזוב את העיר בה אתה נרדף, ברח לך מהקהילה הגומלת לך רע, והשם הטוב יהיה בעזרך'.

שמע הרב את דברי החפץ חיים, חזר לעירו, ארז את מיטלטליו, ובאישון ליל, בבושה ובחרפה, עזב את העיר שהיה רבה עד לא מכבר. למרות הקושי הרב, קיבל עליו את גזירת שמים באהבה, ונטל את מקל הנדודים. כך היה נודד בין ערים וקהילות בישראל, מחפש מקום שיוכל לשכון בו.
בנדודיו, הגיע לעיר אחת, אשר לא היה בה רב באותה עת. סיפר להם הרב כי בתפקידו הוא רב ומורה הלכה, ויוכל לשמש להם כרועה נאמן. לאחר שבחנו את ידיעותיו וכישוריו, נערכה לו מסיבת הכתרה מפוארת, והוא הפך לרב העיר בכבוד וביקר...

אלא שסיפורינו אינו מסתיים עדיין. הימים ההם היו ימים קשים לבני הנעורים. רוח ההשכלה השתוללה בחוצות, וסחפה אחריה את טובי הבנים. גם לאותו רב היו שני בנים שנסחפו עם רוח הקידמה, עד שהפנו עורף למסורת בית אבא, ומובן כי הדבר גרם לעוגמת נפש וצער רב לאביהם ולכל המשפחה.
לכל אורך הנדודים, הלכו עם הרב גם שני הבנים הללו, אשר לדאבון לב לא היה בהם אף ריח של יראת שמים. אלא שבעיר בה התמנה מחדש לרב, היתה קהילה חסידית גדולה, חמה ותומכת, בראשות אחד מגדולי האדמו"רים, אשר קירבה את הבנים והעניקה להם חום חסידי, והתלהבות לוהטת לעשות רצון אביהם שבשמים.

כך, מהביזיון הנורא של עלילת השקר על מעשי הרב, צמחה לו דווקא טובה גדולה: הוא הפך לרב אהוד ואהוב בעיר אחרת, ולא עוד – אלא ששני בניו חזרו לדרך התורה והוא רווה מהם רוב נחת דקדושה עד סוף ימיו!
או אז הבין הרב את דברי החפץ חיים, אשר חזה למרחוק: 'זכור נא, שאין הקדוש ברוך הוא מביא רעה על יהודי, ובוודאי תכלית אחרת, טובה ומתוקה, יש לכך שרודפים אותך'. אז הבין, כי התכלית הטובה שנסתרה באותה עת מעיניו, בהחלט היתה שווה וכדאית את הביזיון והרדיפה שעבר, כי בזכותם זכה ששני בניו ישובו לכור מחצבתם...

יהודי! קשה לך? מתמודד? מי יודע למה אתה זוכה בדיוק ברגעים הללו! מה אתה יודע איזה ישועות בעניינים אחרים אתה זוכה להם בדיוק עכשיו, ישועות שאינך יכול לראות בעיניך אך הן ודאי קיימות בדיוק כאן, בנקודת ההתמודדות הקשה ביותר! אם ילדך מתקשה בקריאה, אם מי מילדיך מתקשה להסתגל למסגרת החדשה – שמא ההתמודדות הזאת מזכה אותך בנחת בגידול ילדיך? אם אתה מתקשה בפרנסה – אולי זכית בכך בפוליסת ביטוח על שלום הבית?

תתעודד! מה שאנו רואים זה בקושי חצי מהתמונה, רק את החלק החשוף עבורנו, והרבה פעמים הוא אכן נראה שחור וחשוך. אך הצד השני מלא באור יקרות, באור של אהבת אמת שבין בורא עולם לבניו אהוביו, בטוב רחב, אינסופי, בלתי נתפס ובלתי מושג, ודווקא מתוך הקושי שאתה שקוע בתוכו, עוד יבוא רגע הישועה הגדול!

בוודאי, שכולנו תפילה בכל יום לראות את חסדי ה' בעינינו. צדיקים פירשו את הפסוק 'הראנו ה' חסדך' – שבוודאי כל מה שהשם עושה הוא חסד עבורנו, אך אנו מתפללים שנראה אותו בעיניים, שהחסד יהיה גלוי וברור, ולא טמון ומוסתר בתוך קושי. אך עדיין כדאי לזכור, כי גם הקושי חובק בתוכו אור עצום של ישועה ואהבה, העתידה להתגלות לנגד עינינו, ודווקא ככל שהחושך סמיך יותר – אור הישועה קרוב יותר!