מי זה צדיק

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 26 ספטמבר 2016
כולם חושבים שצדיק זה מי שיש לו לב טוב, אבל צדיק אמיתי זה אדם שמקיים גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום.
כולם חושבים מה זה צדיק? לב טוב, עוזר לאנשים, זה צדיק. רבותיי תבינו כמו שיש בין אדם לחברו יש גם בין אדם למקום, אין צדיק חלק אחד, צדיק זה שני צדדים, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. כתוב עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, למה? אדם חטא לבורא עולם, ריבונו של עולם חטאתי, עוויתי, פשעתי, תסלח לי, אני מתחרט. אדם עושה תשובה, מה זה תשובה? תשובה זה חרטה על העבירות, וידוי וקבלה להבא, אני מקבל עלי מהיום והלאה להתחיל דף חדש, זה תשובה. "מכסה פשעיו לא יצליח", אדם אומר לא חטאתי, הקב"ה אומר "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי". תביעה חוץ מעצם העבירה, על העזות פנים של האדם שאומר אין לי עבירות, בורא עולם אומר חוץ מעצם העבירה, שיש לך עזות פנים להגיד אין לי עבירות, נורא נוראות פחד פחדים. אין לי עבירות?! אתה עוד יש לך עזות פנים להגיד לא חטאתי?! אדם יקר, כל יהודי יקר אבל יותר כואב לי שאנשים לא יודעים מה זה יראת שמיים, לא יודעים מה זה עבירה, לא יודעים מה זה חומרה של עבירה, חושבים שאחד שעוזר לאנשים ויש לו לב טוב אז זהו זה הוא צדיק וזה כמעט רוב ישראל, וזה טעות חמורה מאוד.

הטעות של העולם החילוני שהם לא יודעים מה זה צדיק ומה זה רשע, לא יודעים מה זה חומרה של עבירה, מה זה תביעה על עבירה. אחרי 120 שנה תבוא לפני בורא עולם, שמרת שבת? לא. הנחת תפילין? לא. ריבונו של עולם אני הייתי חילוני, אז מה אתה גוי? יהודי לא יכול להיות גוי, יהודי לא יכול להמיר את דתו ולהתנצר לדוגמא, אחרי יום שהוא התנצר יתבעו אותו על כל חילול שבת שלו ועל כל הנחת תפילין ועל כל ברכת המזון שהוא לא עשה. יהודי לא יכול להיות גוי, יטבול אלף פעם במנזר ויעשה לא יודע מה יעשה, כלום, יהודי זה שמירת שבת, יהודי זה תפילין, יהודי זה שיעורי תורה, יהודי זה דקדוק בהלכה, זה יהודי. אדם יגיד, נו אז אני יותר לא יבוא לבית כנסת אז אני לא אפסח על שני הסעיפים, הרי כולנו פה אמיתיים, כל חילוני אמיתי אבל הבעיה שחילונים לא יודעים את האמת. יש לך מזוזה בבית? יש לי. אתה עושה ברית מילה לבן שלך? בטח. לכיפור אתה הולך? כן. למה? הרי אתה אמיתי, כתוב בתורה מזוזה אז צריך מזוזה, כתוב ברית מילה אז ברית מילה וכו', אז אם התורה היא אמת אז למה אתה לא אמיתי עד הסוף? למה אתה לא הולך כל יום לבית כנסת? למה אתה לא שומר שבת כל השנה כולה? שבת לא כתוב בתורה? ברכת המזון לא כתוב בתורה? ולא רק שכתוב שבת בתורה אלא זה יותר חמור מכיפור. כתוב בתורה שבת, כתוב בתורה תפילין, כתוב בתורה ברכת המזון, כתוב בתורה טהרת המשפחה, אז אם התורה היא אמת אז למה רק מזוזה? אתם יודעים למה? זה לא מפריע לי, אני רק שם על הדלת הולך וזהו, שומר עלי. ברית פעם בחיים, לא מפריע לי, נו כיפור פעם בשנה אז נו נהיה נקיים אבל לא לנסוע בשבת?! ריבונו של עולם אתה עלי מלך כל עוד שאתה לא מפריע לי בחיים, ברגע שאתה מפריע לי בחיים אתה לא קיים אצלי, נורא נוראות.

מה זה ערב ראש השנה, להמליך את הקב"ה עליך "אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם", מה זה מלך? מתבטלים אליו, אני עושה את כל הרצונות שלו, אני עבד של מלכו של עולם, אני מתבטל אליו, אין לי רצונות, הרצונות שלו זה הרצונות שלי. זה יהודי אמיתי, יהודי ירא שמיים, מה בורא עולם אומר אליו "ואל זה אביט", את מי אני אוהב? אל מי אני מסתכל? "אל עני ונכה רוח וחרד על דברי", מי שירא שמיים וחרד על דברי, החרדים האלה בורא עולם אוהב אותם ומסתכל עליהם. היום בארץ כל דבר שיש בעיה, החרדים החרדים. אם היינו יודעים שדוקא את החרדים האלו הקב"ה אוהב, היינו מתייחסים אליהם אחרת.