גרוע מן הבהמה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 24 פברואר 2014
באדם יש את כל המידות הגרועות של כל הבהמות, ואם לבהמה צריך שרשרת וכלוב, כמה שרשרות צריך האדם?
אומרת התורה "ויצר אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים". התורה הקדושה מעידה שבורא יתברך ברא את האדם עפר מן האדמה, מהדבר הגס ביותר, הגשמי ביותר, מן החול ובאותו דבר גשמי וגס נפח בו דבר רוחני עליון, נשמה חלק מהקב"ה, נשמה רוחנית בתוך הגוף של האדם. כל החיים של האדם זה מלחמה בין הגוף לנשמה. הגוף של האדם זה הבהמה שבאדם, מושכת את האדם לאכילה, לשתייה, תאוות, תענוגות, בילויים. גוף זה גשמי, זה אדמה, כולו גשמיות, תן לאכול ולשתות, לך תבלה, לך תשתה, לך למועדונים, לך לפה, לך לשם. הנשמה של האדם שהיא קודש קודשים מושכת את האדם לרוחניות, לקדושה, לטהרה, לצדיקים, לדברים רוחנים עליונים וזה הסיבה שאדם שומע על רבי שמעון בר יוחאי, על האריז"ל הקדוש, באבא סאלי, רבי יעקב אבוחצירא, אדמו"רים, צדיקים מעשים נוראים ורוצה להיות כמוהם. יוצא לרחוב, שומע על תאוות, דיסקוטקים, מועדונים, בחורות, רוצה ללכת. מה קרה? תחליט או זה או זה? כשאדם שומע על התאוות, הגוף שבו, הבהמה שבו מתעוררת. כשאדם שומע על תורה, על קדושה, צדיקים קדושי עליון, הנשמה מתעוררת.

יש מלחמה, כל החיים של הבן אדם בין הנשמה לגוף והתפקיד של האדם, אדם בא לעולם כדי להשליט את הנשמה על הגוף שהנשמה תהיה בעל הבית על הגוף, היא תהיה המוליך והמוביל, היא הקובעת, היא המחליטה, זה תפקיד האדם. הגוף זה סוס, הגוף זה בהמה. המקובלים אומרים שתפקיד האדם להפוך את החומר לצורה. זאת אומרת את החומר, את הגוף להביא אותו לדרגת נשמה. אדמו"ר גדול אמר על האור חיים הקדוש, הלוואי שהנשמה שלי הייתה זכה כמו הגוף של האור החיים. אז תבינו מה הייתה הנשמה של האור החיים. תפקיד האדם להפוך את הגוף לרוח, שהגוף יהיה רוחני, שהגוף יהיה קודש קודשים. אוי לו לאדם שמאבד שליטה על הגוף, זה כמו אדם שדוהר על סוס והוא מאבד שליטה על הסוס, הרי האדם הזה הוא במדרון האבדון, כל שנייה הוא בסכנת חיים. אדם שמאבד שליטה על הגוף הרי כל שנייה הוא בסכנה נוראה ואיומה.
הנשמה של האדם הרי נמצאת במוח והתפקיד של האדם זה להשליט את המוח על הלב, שהמוח יהיה בעל הבית על הלב, לרצוח את הלב, לא לתת ללב את הרצונות שלו, שהמוח הוא יהיה המוליך, הוא הקובע, אוי ואבוי לו לאדם שהלב שלו שולט, שהגוף שלו שולט עליו, הרי האדם הזה יורד לדרגת בהמה וגרוע מן הבהמה. למה? למה יותר גרוע מהבהמה? כי בהמה נולדה בהמה עושה מעשה בהמה. אתה נולדת אדם אתה עושה מעשה בהמה, אתה גרוע מן הבהמה. הזוהר הקדוש אומר שבאדם יש את הטבעים שגרועים מהחיות, של הנמרים, של האריות, של הדובים, של כל החיות, שואל הזוהר הקדוש, אם באדם יש את הטבעים הגרועים שבחיות אז אם שמים את החיות כלואים, סוגרים אותם בשרשרת, כמה שרשרות צריך בן אדם? אומר הזוהר הקדוש, שהשרשרת של האדם להיות מלאך ולא חיה טורפת זה יראת שמיים.

"סוף דבר" אומר שלמה המלך, "הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם", מה זה כי זה כל האדם? כל מה שעושה את אדם לאדם עלי אדמות, למלאך עלי אדמות זה יראת שמיים. אם יש לך יראת שמיים אתה יכול להיות בן אדם כי זה כל האדם ואם אין לך יראת שמיים אתה לא תהיה בן אדם! ראיתם פעם לביאה טורפת את הגורים שלה? ראיתם פעם את ארי טורף את הלביאה שלו? אף פעם לא תראו דבר כזה אבל אנשים רוצחים את האישה וההורים את הילדים, ילדים את ההורים, אח את האחות, לא גרועים שבחיות?! אומר הזוהר, הטבעים הגרועים ביותר יש באדם, אם לאדם אין לו יראת שמיים הוא גרוע מהחיות, אף חיה לא תטרוף את הגור שלה, אף אריה לא יטרוף את הלביאה שלו ואנחנו טורפים את האנשים שלנו, טורפים את הילדים שלנו, ילדים טורפים את ההורים, נורא נוראות. כשאדם יורד הרי הוא יורד לדרגת בהמה והוא גרוע מן הבהמה.