בטחון בה' מול מעשי בני אדם

מאת: 
קטגוריה: מצוות שונות
ת. פרסום: 23 דצמבר 2019
כיצד זוכים למידת הבטחון אף מול בני אדם שיש להם בחירה ומזיקים לנו?
  • אמונה וביטחון
  • הרב יורם סרי
  • תש"פ
  • עד 60 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/HALAHA/Mitsvot/EMUNA.mp4