Slide
ברגעים אלו זה קורה...
לפני
לפני
אחרי
אחרי
ברגעים אלו זה קורה...

בימים אלו ממש, קיבלה ישיבת אור דוד בראשות הרב דניאל זר שטח ענק לבניית בניין חדש לישיבה הקדושה.
בבניין החדש תשכון הישיבה הגדולה לבעלי תשובה, בית מדרש ענק עם כולל אברכים, מטבח, אולם לדרשה השבועית ופנימייה לבחורים עם חדרים מפוארים.

מוסדות אור דוד מונים עשרות פעילויות מידי חודש, כגון ישיבה גדולה, תלמודי תורה, חינוך מיוחד, בתי ספר לבנות, כוללים, עזרה לנזקקים ועוד. כל תרומה שלכם מזכה אתכם בזכות גדולה מכל פעילות המוסדות ומקרבת את בניית הבניין החדש.

מוסדות "אור דוד" בראשות הרב דניאל זר מונה פעילויות רבות של החזקת תורה ועזרה לנזקקים,
כל תרומה שלכם מקנה לכם זכות בשלשה דברים שעליהם העולם עומד:

trumapage
תורה
- למוסדות אור דוד רשת כוללים בכל שעות היממה: בבניין הישיבה מתקיים כולל בוקר, צהרים וכולל ערב המונה כמאה אברכים הלומדים גמרא והלכה, כולל שישי בשעות הבוקר בכל ערב שבת, כולל חצות המונה מניין אברכים הלומדים תורה כל הלילה עד הנץ וכולל ללימוד תורת הקבלה. כל תרומה שלכם מקנה לכם זכות של לימוד תורה 24 שעות ביממה.

עבודה - זיכוי הרבים הגדול ביותר נמצא בישיבת אור דוד, דרשתו השבועית של ראש הישיבה מועבר בערוצי הלוין, הטלפון והאינטרנט, ומגיעה לרבבות אנשים בכל קצוי תבל שזוכים לשמוע תורה ויהדות ולחזור לכור מחצבתם. בכל תרומה שלכם אתם שותפים בזכות הרבים הגדולה ביותר.

גמילות חסדים - ראש הישיבה הרב דניאל זר מחלק בכל חודש כסף למשפחות נזקקות. בכל חג, בפרט בחג הפסח נרתם ראש הישיבה יומם ולילה ומגייס מעל חצי מליון שקלים ובזכות זה מחלקת הישיבה כסף לחג הפסח ליותר מ-700 משפחות נזקקות.

אולם בעקבות הגזירות הקשות על עולם התורה, אין הקומץ משביע את הארי, והמצב הפוך להיות קשה מאד, באשר לישיבת אור דוד כולל אברכים, פנימיה לבחורים, כולל חצות, תלמוד תורה, וכו' - ובכל אלו קיצצו עשרות אלפי שקלים עד שנוצר גרעון של מעל 100,000 ש"ח בכל חודש, ועל כן קורא הרב דניאל זר בבקשה אישית לכל אחד ואחד, לעזור ולתת יד לעולם התורה, ומי שיעזור לתורה בזמנים קשים אלו - התורה הקדושה תעזור לו גם כן בזמניו הקשים שלו.


עזרו לעולם התורה ובחרו את סוג התרומה שהינכם רוצים:

donate1donate2donate3donate4
בכל אפשרות תרומה ניתן לתרום באמצעות אשראי, ביט או נציג טלפוני.