תפילה לזיווג הגון לאישה

מאת: 
קטגוריה: תפילות וסגולות
ת. פרסום: 29 אפריל 2014
תפילה נדירה למציאת זיווג בקלות לאישה.
אבי הרחמן, בשעת תפילה זו, פתח שערי שמיים ותאזין לתפילתנו ברחמים ותקבל אותה בשמחה. ויהי רצון שבזכות כל הצדיקים, אל תשיב תפילתנו ריקם. אבא שבשמים שלח לכל בנותיך ובניך ישראל זיווגים הגונים בקרוב בזמנם. ''אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה''.

אתה ה' האלקים האל הגדול, הגיבור והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ ובחסדך יצרת עולמך, אתה הוא יוצר האדם הקדמון ועשית לו עזר כנגדו ובראת איש ואשה ורשמת בהם שמך הקדוש יו''ד באיש וה''א באשה, וציוותנו במצוה הראשונה בקיום פריה ורביה ליישב עולמך,

לכן אבי אב הרחמן, באתי להפיל תחינתי לפניך בלב נשבר ונדכה שתתמלא ברחמים על כל בנות ובני ישראל ועלי בתוכם אמתך (___ בת ___) ותזמין לכל בנות ובני ישראל ולי בתוכם את זיווגי הנכון והראוי לי בעִתו ובזמנו, צנוע, ירא שמים, ראוי, הגון, בעל שכל ומזג טוב, לב טוב, מוצלח ומבורך, שיהיה בעל מידות טובות, סלחן, ותרן, בחור שדן כל אדם לכף זכות וגומל חסדים ומזכה את הרבים, חכם, בעל שמירת עיניים, אוזניים ופה, שידע לשלוט על יצרו ושלא יתפתה לשום אשה אחרת מלבדי, בחור שלומד כל היום תורה לשמה במסירות נפש ובהתלהבות ובתמידות, בחור שמסתפק במועט, נאה במראהו ונאה במעשיו, גבה קומה, שואף להתעלות בלימוד התורה. שיהיה מדקדק במצוה קלה כבחמורה, שיהיה בריא בכל רמ''ח אבריו ושס''ה גידיו, ושלא תהיה בו מחלה ח''ו כל ימי חייו, ללא כאב ומכאוב, ולא צער, רפיון, פגע, נגע וכשלון ח''ו, שיהיה מכבד כל אדם באשר הוא. שיהיה מכבד את הורי, נקי בגופו, אהוב על הבריות, שתהיה לו סייעתא דשמיא בכל מעשה ידיו. שיהיה מאיר באושר ועושר, כבוד ופרנסה טובה, חן וחסד ורחמים בעיניי ה' ואדם, זיווג עם רצון ושאיפה להקים בית של תורה אמיתי.

רבונו של עולם, אתה יצרתני, אתה בראתני, אנא זווג לי זיווג הגון, זיווג של זרע בר קיימא, זיווג של ברכה, בן תורה שיהיה שמח בי, ושיהיו בו כל מידות טובות שיש בעולם, שתהיה לו ענוה, ירא שמיים, מידת השלום, שמחה, קדושה, חסיד, בעל אמונת חכמים תמימה וטהורה, שיגיע להשגות רוחניות גבוהות, בעל אהבת ישראל, בעל שמירת הלשון, בעל קדושת המחשבה, מתמיד בלימוד התורה, בעל מידת החסד כאברהם אבינו, מידת הגבורה כיצחק אבינו ומידת האמת כיעקב אבינו. שלא יהיה בינינו לא כעס ולא רוגז, לא קנאה, לא תחרות ולא שום קטטה וקפדנות ולא איבה ולא שנאה ח''ו. אלא שתהיה בינינו אהבה תמידית ורוח נמוכה ושמחה וסובלנות וסבלנות. ''קָרָאתִי בְכָל-לֵב עֲנֵנִי ה' חֻקֶּיךָ אֶצּרָה'', ''וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ ה' עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב-חַסְדֶּךָ עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ''. ה' יתברך, זווג לי זיווג הכי טוב בשבילי בשעה ובזמן המתאים, שיגיע ללא מניעות כלל ושכבר בפגישה הראשונה אני ארגיש ואדע שזהו זיווגי.

ויהי רצון שכל ההיכרות שלנו תיעשה מן הקדושה והצניעות והזריזות ולא יהיו ח''ו מניעות - לא מהצד שלי ולא מהצד שלו, שתהיה בינינו תקשורת חיובית ושהוא ימצא חן בעיניי ואני אמצא חן בעיניו ונחיה ביחד בשמחה רבה באהבה, אחווה, שלום ורעות ופרנסה טובה ומבורכת בשפע לעבודתך. תן שלום ביני לבין הוריו ובינו לבין הוריי, והטה ליבי ולב הוריי (ומשפחתי) וליבו ולב הוריו (ומשפחתו) לגמור את הדבר בכי טוב. ויהי רצון ובני משפחתו יהיו אנשים טובים, אנשי חסד בעלי מידות טובות ויראת שמיים.

ויהי רצון שההורים שלנו יחתנו אותנו מתוך שמחה אמיתית, בריאות, פרנסה טובה ומבורכת, ללא קשיים, ושנשפיע שפע קדושה וטהרה ושמחה על כל סובבנו. זכנו ליישוב הדעת ולקיים כל מצוותיך לשם שמיים מתוך שמחה אמיתית ויתקדש שמך על ידינו. שנזכה לאהבת הנשמות ולא רק אהבת הגוף ונזכה למלא את החיסרון אחד של השני, שהאהבה שתשרה בינינו תהיה אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שאינה בטלה לעולם, אהבה נצחית שנכבד ונעריך ונתמוך אחד בשניה ונהיה חברים הכי טובים אחד של השניה שנקשיב ונייעץ ונתייעץ אחד עם השניה עצות מועילות, נעודד ונשמח אחד את השניה כל ימי חיינו.

ויהי רצון שאזכה בעז''ה ללידות קלות כתרנגולת ושבן זוגי יעזור לי בגידול הילדים ונזכה לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ושנהיה בריאים אנו וילדנו בכל אברינו וגידנו ושלא יהיה בנו מחלה ולא מַדְוֵה ולא כאב ומכאוב ולא צער ורפיון ולא פגע ונגע ולא כשלון כל ימי חיינו, ונזכה תמיד לאושר ועושר וכבוד ופרנסה טובה ומבורכת וחן וחסד בעיני ה' ואדם. אמן.

אבא, זכנו שלא יהיה שום צער ח''ו ביום שמחתנו ותבנה ביתי בחיי אבי ואמי, קרובי, מכרי ומשפחתי ושנזכה לחופה שכל מלאכי השרת ישתתפו בה ויהיו לנו את כל האמצעים להקים חתונה מכובדת ונאה שלא יחסר בה דבר, חתונה עם הרבה קדושה וצניעות ושלא חלילה יפרצו את גדרי הצניעות, שלא תהיה תקלה תחת ידינו ח''ו, יהי רצון שנזכה למחילת עוונות ברחמים רבים ומתוך רוב שמחה ולא מתוך ייסורים או צער חלילה, שיהיה קידוש ה' גדול בחתונה ומי שיהיה בחתונה יחזור בתשובה שלמה לפניך.

יהי רצון שאזכה לבטל רצוני מפני רצון בעלי ושנינו נבטל רצוננו לפני רצונך יתברך. יהי רצון שנזכה להשיג דירה נאה מכובדת ומרווחת ויהיו לנו את כל האמצעים להקים בית מכובד ויפה, מקום שבו אני בעלי וילדנו נוכל לעבוד אותך באופן הכי טוב. ויהי רצון שיהיה ביתנו מלא שמחה וטוב, מלא שפע וברכה מכל מילי דמיטב, ובביתנו ישרו השלום והשלווה, הברכה והשמחה. ושנזכה לשכנים טובים, אנשי חסד, יראי שמים, בעלי מידות טובות, מקום שבו חינוך ילדינו יצליח ושלא יכשל חלילה ושלא תהיה תקלה תחת ידינו בחינוכם.

ויהי רצון שאני אמתך (___ בת ___) אהיה אשה טובה לבעלי, אשה שמחה ומאושרת כל ימי חיי, אשת חיל.

יהי רצון שלעולם לא יהיה לנו קשיי פרנסה, כדי שנוכל להתקדם בחיינו על פי התורה הקדושה ללא קושי ושנזכה לדור ישרים מבורך, לזרע של קיימא, בנים ובני בנים, צדיקים, בעלי מידות טובות, יראי שמים, ילדים שיאירו את העולם בתורה ובמצוות ובמעשיהם הטובים, ושיהיו להם ילדים צדיקים שלא יכשלו לעולם ולא יחסר להם דבר לעולם. וכן נזכה לבנות צדיקות, צנועות ונשות חייל. ושנזכה שכל צאצאינו ישמרו תורה ומצוות וילכו בדרך ה' תמיד, ושיזכו לכבד אותי ואת בעלי, ונזכה לחופתם בעודנו בחיים מתוך בריאות שמחה ופרנסה טובה ומבורכת. ויהי רצון שלא תשלוט בנו עינא בישא ואזכה שבעלי ילמד תורה כל היום ולא נדאג לפרנסה ונהיה שמחים שמחה אמיתית ונעשה לך ולהורינו נחת רוח תמיד.

ויהי רצון שנאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים ונזכה יחד לזקנה טובה מתוך בריאות ושמחה, ונזכה לראות נחת מכל יוצאי חלצינו אמן. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי", "ויהי נועם ה' אלוה-נו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידנו כננהו". אמן כן יהי רצון.

וטוב לקרוא את פרק צ' שבתהילים.