הצגת פריטים הקשורים לתגית: מוסר - ישיבת אור דוד

דבקות בהשם והלכות ארבע פרשיות

צריכים להיות בדבקות להשם יתברך, כמו אותו אחד שאנחנו אוהבים כל הזמן אנחנו חושבים עליו ומחוברים אליו. ובהלכה: הלכות ארבע פרשיות שקוראים לפני ואחרי פורים.
קטגוריה: בהלכה ובאגדה

קונים הכל ובסוף משלמים

כל זמן שאנחנו בעולם הזה אנחנו יכולים להינות לבלות לעשות חטאים וחושבים שהכל בסדר העולם לפנינו, אבל צריכים אנו לדעת שיוצאים מהעולם הזה בסופו של דבר משלמים על הכל.
קטגוריה: נקודה למחשבה

להיות יהודי טוב

אנשים טוענים למה צריך להשתגע ולחיות בלחץ ביהדות, נקום מתי שרוצים אוכלים מה שרוציפ, פשוט להיות יהודי טוב. מה קובע לנו לקבל את ההגדרה יהודי טוב.
קטגוריה: שיחת השבוע

לדבר בלשון רכה והלכות תפילין

כמה אנחנו צריכים להבין את המשמעות של חז"ל "לשון הרכה תשבר גרם" שבכך אנחנו נותנים כח לאדם ומרוממים אותו, אבל כשאין אנו מדברים כך אנחנו רק גורמים לאדם להתרחק.
קטגוריה: בהלכה ובאגדה

כפויות טובה

ישנם כמה מידות רעות אצל האדם כעס, קנאה, גאווה. אבל מידת כפוי טובה היינה מידה נוראית ביותר והשנואה אצל בורא עולם שאדם יכוללקבל את כל הטובה מהאחר ולבסוף להיות כפוי טובה.
קטגוריה: שיחת השבוע

מהם הדרכים להצלחה

כיצד נוכל להגיע להצלחה, מהם הדרכים לכך. אבל ישנם כמה עצות להצליח גם ברוחניות וגם בגשמיות. ובמיוחד עוזר לנו לקבל קבלות ואפילו כל פעם קבלה קטנה וטובה.
קטגוריה: הליכות מוסר

ביציאה משלמים הכל

אפשר לעשות את כל העבירות בעולם הזה אבל צריך לזכור שביציאה משלמים הכל!
קטגוריה: נקודה למחשבה

החומרה של גנב והלכות תפילין

החומרה הגדולה של הגנב אשר מפחד מבשר ודם ולא מפחד מבורא עולם אשר מלא כל הארץ כבודו. וכמה הלכות בנושא תפילין ופרטי הדינים.
קטגוריה: בהלכה ובאגדה

מידה כנגד מידה

הקב"ה נותן לאדם כנגד מה שהוא עושה, ואם אדם משקיע בדבר מסויים ועוזר בכך ה' יתברך בא בחשבון ומחזיר לו כנגד על כך בין במידה רעה ובין במידה טובה.
קטגוריה: שיחת השבוע

מעלת יראת שמים והלכות ציצית

שיעור בנושא חיזוק ביראת שמים ואשרי האדם אשר משקיע להתחזק ביראת שמים. וכן הלכות ציצית באיזה בגד מחוייבים בציצית, ועוד כמה דיני הלכה זו.
קטגוריה: בהלכה ובאגדה
עמוד 1 מתוך 32