הצגת פריטים הקשורים לתגית: יין - ישיבת אור דוד

ברכת מזונות וברכת הגפן

הלכות ברכת מזונות, על מה מברכים מזונות וקביעות הברכה, והלכות ברכת הגפן, סוגי יין והאם מברכים על מיץ ענבים גפן.
קטגוריה: הלכות ברכות

יין של קידוש חלק ב

המשך דיני היין של קידוש, האם יין לבן כשר לקדש עליו, והאם אפשר למזוג יין אדום ויין לבן יחד לקידוש.

יין של קידוש

דיני היין של קידוש, שיעור שתיית היין, איזהו יין כשר ואיזהו יין פסול לעשות עליו קידוש.

ברכת היין בסעודה וברכת הטוב והמטיב

דיני ברכת היין באמצע הסעודה, ומתי ברכת היין פוטר שאר משקים, וכן הלכות ברכת הטוב והמטיב.
קטגוריה: הלכות סעודה

ברכת בורא פרי הגפן ופרי העץ

מה הטעם לברך ברכת בורא פרי העץ בנפרד ולא לכלול בברכת בורא פרי האדמה?
קטגוריה: הלכות ברכות
עמוד 2 מתוך 2