קידוש וסעודות שבת

הלכות קידוש והבדלה, ודיני שלשת סעודות השבת. ביאור מקיף על כל מצוות הסעודות בשבת.

שימו לב: כיון וסדרת הרצאות היא זו - ההרצאות מופיעות בסדר יורד מהראשונה אל האחרונה.

קידוש של שבת ויום טוב

09 פברואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 13558 פעמים
הלכות ודיני קידוש בשבת ובימים טובים, האם הקידוש מהתורה או מדרבנן.

קידוש ליל שבת חלק ב

17 פברואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 15341 פעמים
המשך דיני קידוש, מנהג לקידוש בבית הכנסת ועוד הלכות ודינים.

קידוש ליל שבת חלק ג

05 מרס 2014  |  מאת:  |  נצפה 14986 פעמים
האם נשים חייבות בקידוש ליל שבת, ומתי יוצאים ידי חובת קידוש בלילה?

קידוש ליל שבת חלק ד

26 מרס 2014  |  מאת:  |  נצפה 15711 פעמים
המשך דיני קידוש, מה הדין שאין לו יין אלא לקידוש אחד, מה עדיף קידוש היום או קידוש הלילה, ועוד דיני עדיפות בין ליל…

סידור שולחן השבת

27 מאי 2014  |  מאת:  |  נצפה 16200 פעמים
דיני סידור השולחן שבת, כיצד מניחים את הלחם בשולחן ומנהגים שונים בעריכת השולחן

כוס של קידוש חלק א

15 יוני 2014  |  מאת:  |  נצפה 15500 פעמים
הלכות כוס של ברכה, איך מכינים את הכוס, כיצד מוזגים את היין ודיני כוס שנפגמה.

כוס של קידוש חלק ב

30 יוני 2014  |  מאת:  |  נצפה 15986 פעמים
המשך הלכות כוס של ברכה, כיצד נפגמת הכוס ואיך מתקנים אותה, צורת הכוס ועוד דיני כוס של קידוש.

סדר קידוש של שבת

08 יולי 2014  |  מאת:  |  נצפה 15996 פעמים
הסדר הנכון על פי עדות שונות לעשות קידוש של שבת, אמירת שלום עליכם ואשת חייל ועוד.
עמוד 1 מתוך 2