הצגת פריטים הקשורים לתגית: מלאכת קוצר - ישיבת אור דוד

מלאכת קוצר חלק ד

המשך למלאכת קוצר, האם מותר להשתמש בשבת בגברים המחוברים לקרקע כגון: עצים וכדומה. ומה הסבר צדדים וצדדי צדדים של האילן מתי מותר ומתי אסור.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת קוצר חלק ג

המשך למלאכת קוצר, מה הדין בקטיפת פרי ע"י גוי כשעושה את זה בשבילו וכן מה הדין כשעושה לצורך היהודים. כן מה הדין לשבת על עץ השבת
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת קוצר חלק ב

המשך הלכות למאכת קוצר, האם מותר ללכת על דשא במצבים שאינו מתכוון, וכן עוד דוגמאות במלאכות קוצר
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת קוצר חלק א

הגדרות למלאכת קוצר, איזה דברים אסור לעשותם בשבת משום מלאכת קוצר ובאיזה מקומות מותר.
קטגוריה: מלאכות שבת

מלאכת קוצר ומעמר

האם מותר לטפס על עץ שבת? מה עושים עם אגרטל בשבת? והאם מותר לקטוף פירות ממקום גידולם?
קטגוריה: הלכות שבת