שבת כהלכתה

הלכות ודיני שבת בשילוב הליכות ומנהגים מפי הרב בנימין מועלם.

איזה דברים אסור לברור חלק ב

04 נובמבר 2018  |  מאת:  |  נצפה 107 פעמים
המשך לבירור ההלכה באלו דברים יש איסור מלאכת בורר בשבת האם רק בגידולי קרקע או בכל שאר החפצים שאנו בוררים.

הכנת גבינה ויוגורט בשבת

26 אוגוסט 2018  |  מאת:  |  נצפה 34 פעמים
המשך לדיני מלאכת בורר בשבת מה הדין להכין גבינה או יוגרט בשבת והאם יש הבדל בין הכנת גבינה להכנת יוגרט.

ברירה בשני מיני דגים

20 יוני 2018  |  מאת:  |  נצפה 138 פעמים
המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור אוכל שהוא שני מיני כגון דני סוגי דגים וכן מה הדין לברור חלקי עוף האם…

לברור אוכל לאחרים

06 יוני 2018  |  מאת:  |  נצפה 123 פעמים
המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור אוכל לאנשים אחרים או שיש בכך איסור, ומה הדין כשמגיעים אורחים האם מותר לברור להם…

סיכום דיני הסרת עצמות מהאוכל

04 יוני 2018  |  מאת:  |  נצפה 165 פעמים
סיכום לדין האם מותר לברור את העצמות של הבשר או הדגים מן האוכל לדעת פוסקי דורנו או שיש בכך איסור?

הסרת עצמות מהאוכל חלק ג

07 מאי 2018  |  מאת:  |  נצפה 54 פעמים
המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים לפני הסעודה או באמצע הסעודה?

הסרת עצמות מהאוכל חלק ב

18 מרס 2018  |  מאת:  |  נצפה 76 פעמים
המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים, ומה הדין בעצמות קטנות מאוד?

הסרת עצמות מהאוכל

13 מרס 2018  |  מאת:  |  נצפה 141 פעמים
המשך לדיני מלאכת בורר בשבת האם מותר לברור ולהוציא את העצמות מן הבשר או מן הדגים, ומה הדין בעצמות קטנות מאוד?