הצגת פריטים הקשורים לתגית: מידות - ישיבת אור דוד

כבוד הזולת

מה עושה הרב שמגלה שהסלט טובלן בנפט במקום שמן... כיצד נצליח לא לפגוע באף אדם בעולם גם כשקשה לנו...
קטגוריה: מבט לחיים

מעלת הויתור

אדם שמוותר לחברו לעולם לא מפסיד, גם אם הויתור קשה והנסיון לא פשוט צריך לזכור שמויתור לא מפסידים.
קטגוריה: מבט לחיים

הכל מתהפך לטובה

כל מה שהקב"ה עושה הכל לטובה, דבר זה אנו צריכים להכניס לשגרת חיינו שכל מה שקורה לטובה הוא קורה, וכך צורת חיינו תהיה אחרת לגמרי.
קטגוריה: פסק זמן

להיות עקבי בעבודת השם

אחת מעבודת האדם להיות עקבי במהלך חייו, לעמוד אחר מעשיו ואחר מה שמוציא מפיו לקיימם. אדם שצועד עם מידה זו כל צורת חייו תהיה אחרת בנויה ואמיתית.
קטגוריה: שיחת השבוע

הכרת הטוב

התורה מצווה אותנו להגיע לירושלים בשמחה ובששון ולהביא את הביכורים כדי שנלמד דבר אחד - להכיר טובה!
קטגוריה: מבט לחיים

רגע עם החזון איש

נלמד מגדולי הדורות כמה היו סבלנים עם הילדים וכיצד הורידו את עצמם בשביל ללמד את ילדי ישראל מבלי לפגוע בכבודם.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

מידת הסבלנות

ישנה מידה מיוחדת במינה שאם נאמץ אותה אל ליבנו וניישמה נזכה לחיים הרבה יותר טובים, רגועים ושלוים...
קטגוריה: מבט לחיים

גנב אורח

מה עושה נער צעיר שחלה במחלת הקלפטומניה אשר גורמת לו לגנוב כל דבר שהוא רואה מבלי לשלוט על עצמו...
קטגוריה: סיפורים מהחיים

מעלת החסד

כמה חשוב לכל יהודי להקפיד שלא יעבור עליו יום אחד מבלי שעשה חסד עם חברו כי יום ללא חסד הוא יום ללא חיים.
קטגוריה: מבט לחיים

פגיעה שהניבה פרנסה

כמה צדיקים היו שלמים במידת הענווה שלא היו מרגישים כלום גם אם פגעו בהם ואף היו משיבים טובה תחת רעה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
עמוד 4 מתוך 10