הצגת פריטים הקשורים לתגית: אמונה - ישיבת אור דוד

מה בורא עולם רוצה ממני

כל אדם שואל את עצמו מה הקב"ה רוצה ממני בכל הנסיונות שיש בעולם - ומה באמת התשובה?
קטגוריה: רבנים אורחים

מערכת ניווט של בורא עולם

אנחנו צריכים תמיד להתפלל לבורא עולם לקבל את חפצינו, ולהבין שהכי טוב לקבל את הטוב בשבילנו ובזמן הטוב בשבילנו. שיש דברים שבורא עולם מנווט אותנו אליהם ויש דברים שהוא מרחיק אותנו מהם - לטובתינו.
קטגוריה: הליכות מוסר

צמא גדול לאמונה

בדור האחרון יהיה צמא גדול לאמונה בקב"ה וזה סימן שאנחנו לפני הגאולה האמיתית.
קטגוריה: נקודה למחשבה

להגיע אל דרך האמת

יעקב אבינו נכנס לקבל את הברכות מיצחק אביו, וכל התהליך אומרים חז"ל היה בפחד מלאכים היו מחזיקים אותו משני צדדיו. מדוע צריכים זרע ישראל לקבל את הברכות בצורה כזאת ולא בכבוד ושמחה.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת וירא - לנצח את כל המלחמות

מפרשת השבוע אנחנו למדים שכל החיים שלנו זה קרב השאלה היא מי ינצח בה. ואנחנו צריכים להלחם בכל הכוחות לשבור את התאוות והיצרים ולשמח את בורא עולם.
קטגוריה: אור הפרשה

מלחמת ששת הימים ויום כיפור

ההיסטוריה ידוע לכל על מלחמת ששת הימים, כמה המצב שלנו היה גרוע ביותר מבחינה צבאית ובסוף זכינו לראות ישועה, ומה זה שונה ממשלחמת יום כיפור שהיינו במצב צבאי יותר טוב.
קטגוריה: נקודה למחשבה

למה זה קרה לי

צריכים אנחנו להבין שאין שום מקרה בעולם כלל, וכל מה שקורה איתנו הכל מהשגחה פרטית. וכל מה שמוטל עלינו זה, לפשפש במעשינו. מה לא עשינו טוב כיצד אנחנו יכולים לתקן.
קטגוריה: נקודה למחשבה

יש שאלות על התורה

ישנם אנשים שיש להם שאלות על התורה ומחמת זה אינם חוזרים בתשובה. אבל הם לא מבינים שדבר שלא מכירים אותו אי אפשר לשאול עליו שאלות. צריכים לטעום את התורה ואחר כל להתחיל לחשוב.
קטגוריה: נקודה למחשבה

בסוף הכל יהיה טוב

אומרים חז"ל שבע יפול צדיק וקם, כל מה שהצדיק זכה להגיע לדרגתו אלא בזכות שקם מהנפילה שנפל. וכל מה שקשה לנו ונראה לנו רע בעינינו בסופו של דבר זה הדבר הטוב ביותר בשבילנו.
קטגוריה: הליכות מוסר

חי בשקר ומחפש אמת

אדם יכול לחיות בשקר גמור והוא חושב שהוא צודק - אבל אם הוא רק יחפש את האמת הוא יראה את האור.
קטגוריה: ימים נוראים
עמוד 1 מתוך 30