הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת שמות - ישיבת אור דוד

פרשת שמות - מאיפה הישועה מגיעה

הישועה שלנו לא מגיעה על ידי האדם או בכישרונות שלו, אלא רק על ידי הסייעתא דשמיא הגדולה של בורא עולם. שיש אנשים עם פחות כישרונות יכולים לעשות יותר מבעלי הכישרון.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת שמות - לפנות להשם יתברך

ברגע שאנו פונים לבורא עולם, למרות שזה קשה מיד זוכים לקבל את הישועה, ואין דבר כזה שהחושך מפריד בנינו לבורא עולם.
קטגוריה: אור הפרשה

איך נשמור על זהות יהודית - פרשת שמות

כיצד הצליחו עם ישראל לשמור על זהות יהודית בארץ מצרים, מהם הדברים שהקפידו עליהם ביותר?
קטגוריה: פרשת שבוע

זעקת התפילה

חובת ההשתדלות של היהודי היא לא בדברים הגשמיים אלא בתפילה ובזעקה מתוך קירות ליבו הטהור.
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת שמות

רק על ידי יראת שמים זוכים לחיי עולם הבא ולעבור את הפרוזדור בעולם הזה בשלום.
קטגוריה: פרשת שבוע

נשיאה בעול

נלמד ממשה רבינו, שזכה להיות הנביא הגדול של עם ישראל בזכות דבר אחד - נשא בעול עם אחיו היהודים והצטער בצערם.
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת שמות

ישנה גלות הגוף שבה היו עם ישראל בזמן שעבוד מצרים אבל יש גם גלות הלב שיכולה להיות בכל זמן.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת שמות - שמירת המסורת

כמה חשוב לנו לשמור על הגחלת שקיבלנו במסורת מאבותינו ולהמשיך לדאוג לשלא תכבה להמשך דורותינו

האכפתיות והרצון

היסוד של תעצומות נפש וכוחות אדירים טמון באדם רק השאלה היא כמה באמת אנחנו רוצים ומתשדלים כל אחד לפי דרגותיו
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת שמות

כל יהודי מוטלת עליו החובה להתבוננן בדרכי השם בעולם.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 2