פרשת בהעלותיך - קדושת שבעת הקנים

מאת: 
קטגוריה: אור הפרשה
ת. פרסום: 12 יוני 2019
מפרשת השבוע אנו למדים על קדושת הפנים שיש בה את שבעה קני המנורה, וכמה מעלתה של הקדושה וריחוק מיצר הרע.
  • קדושת האדם
  • הרב צח ויאה
  • תשע"ט
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/79/Kanim.mp4