פרשת קדושים - והייתם לי קדושים

מאת: 
קטגוריה: אור הפרשה
ת. פרסום: 06 מאי 2019
מפרשת השבוע אנו צריכים ללמוד את המעלה המיוחדת שיש לעם ישראל של הקדושה שאם יש קדושה זוכים לכל הברכות.
  • קדושת האדם
  • הרב צח ויאה
  • תשע"ט
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/79/Kdoshim.mp4