פרשת ויקרא - הגאווה מביאה לכעס

מאת: 
קטגוריה: אור הפרשה
ת. פרסום: 10 מרס 2019
מפרשת השבוע אנו למדים על מידת הגאווה שהיא מידה חמורה ביותר שעלולה להביא לידי הכעס, שאדם המתגאה בקלות מגיע למידת הכעס.
  • בין אדם לחברו
  • הרב צח ויאה
  • תשע"ט
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/79/Geava.mp4