הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת וישב - ישיבת אור דוד

בטחון בה' מול מעשי בני אדם

כיצד זוכים למידת הבטחון אף מול בני אדם שיש להם בחירה ומזיקים לנו?
קטגוריה: מצוות שונות

אין מנוחה בעולם הזה - פרשת וישב

מדוע רצה יעקב לישב בשלוה, מפני מה רבו האחים של יוסף ורצו להרגו...
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וישב - הנסיון הוא עליה

אדם לא יודע כמה רעש הוא עושה בשמיים ברגע שהוא עומד בניסיון המגיע בכל מיני אופנים בפרנסה, בבריאות, ביזיונות. ברגע שעומדים בהם אפשר להגיע לדרגות גבוהות ביותר.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת וישב

כמה צריך להעריך כל מצוה ומצוה שכל מעשה פרטי של מצוה חשובה לפני השם מאד.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וישב - יוסף הצדיק

בפרשת השבוע אנו נפגשים עם יוסף הצדיק סמל הטהרה והקדושה שממנו אנו יכולים ללמוד לכל מהלך חיינו בקדשותו של האדם

פרשת וישב

המצווה הגדולה שלנו בחנוכה לפרסם את הניסים של הקב"ה, וכיצד זה קשור לפרשה...
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וישב - לשם שמים

כמה חשובה התכונה של עשיית מעשינו לשם שמים, אבל צריכים אנו להתבונן האם מעשנו זה הוא באמת לשם שמים או נגיעה עצמית.

פרשת וישב

כמה שאדם משקיע ככה הוא יראה ברכה בעמלו.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וישב - להסתכל קדימה

לחשוב קדימה, יהודי תמיד צריך להסתכל קדימה עם הראש למעלה ולדעת רק להתקדם.