הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת ויקהל - ישיבת אור דוד

תשובת המשקל - פרשת ויקהל

מדוע נצטוו עם ישראל לבנות משכן מיד לאחר חטא העגל? האם בניית המשכן הוא תיקון לחטא זה?
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקהל - שבת קודש

מפרשת השבוע אנו למדים על מעלתה של השבת וכמה שבת היא הסמל והאות של העם היהודי, וכמה שמירתה של השבת שומרת עלינו ומביאה לנו את הברכה.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת ויקהל

נלמד מפרשת השבוע שהשראת השכינה נקבעת לפי מעשיו ופעולותיו של האדם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקהל - שבת המלכה

מתנה גדולה הקב"ה נתן לנו ושמה שבת. כמה זכות יש לנו לשמור את השבת ולהתענג ולנוח ביום הזה.

פרשת ויקהל

הקב"ה מצווה אותנו להביא תרומה אל המשכן בשבילנו - לעורר את אהבתנו אל השם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקהל-פיקודי

סיום ספר שמות מדבר על השבת, התורה והמשכן - ואנו נלמד מה הקשר ביניהם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקהל

שמירת השבת מביאה להשרשת האמונה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת ויקהל - מתנה טובה

איך מסרו היהודים עצמם למען השבת - האם אנו הולכים בדרכיהם או שאנו מבזים את המתנה הטובה שנתן לנו הבורא מבית גנזיו...